Author Topic: Högfärdighet  (Read 2582 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Högfärdighet
« on: 01, 23 »
Moslim berättade att profeten, må Allah upphöja hans rang, definierade högfärdighet enligt följande: ”Att visa det rätta och att nedvärdera människor.

Betydelsen av att ”avvisa det rätta” är att man nekar att acceptera när andra har rätt, medan man är väl medveten om att de har rätt, antingen för att de är yngre, fattigare, svagare eller för att de inte är berömda, medan man själv är berömd. Därför kommer det att kännas tungt för honom att hänge sig till det rätta. Betydelsen av ”nedvärdera” människor är, att man nedvärderar dem och ser ned på dem, genom att man t.ex. ser på de fattiga med nedvärderande blick och ser på sig själv med en upphöjd blick.

Högfärdighet hör till hjärtats synder, vilket är mångfaldiga. Al-Bokharijj och Moslim berättade att profeten, må Allah upphöja hans rang, sade: ”I kroppen finns det en ganska liten klump, är den god kommer hela kroppen att vara god, men är den fördärvad kommer hela kroppen att vara fördärvad.
قال صلى الله عليه وسلم: "إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

Den som dör utan att ångra denna synd och sjukdom är underlagt Allahs vilja, om Han kommer straffa honom i helvetets elden under en period eller om Han kommer att förlåta honom.
At-Tirmithijj berättade att profeten, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Den som blott har en dammpartikel av högfärdighet i sitt hjärta kommer inte att inträda i paradiset.

Det betyder att man inte kommer in i paradiset bland de första om man inte ångrar sig, men man kommer in i paradiset vare sig man blir straffad eller inte i helvetet.
« Last Edit: 03, 16 by IslamSweden »