Author Topic: Taraweeh Bön - Qiyam Ramadan تراويح  (Read 3002 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Varje natt i Ramadan månad så är det rekommenderat att utföra en frivillig bön efter ^Isha’ bön. Den kallas för Qiyam av Ramadan bön. Vissa kallar den också Tarawih bön. Guds sändebud, må Gud upphöja hans rang sade:
“صلاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى. فإذا خَشِىَ أَحدُكمُ الصُّبحَ فَلْيُوتِرْ بِركعةٍ.” رواه البخارىّ ومسلم.
Det betyder: Bönen vid natten är (särskilt) två rak^ah vid en tid. Om man fruktar att gryningen ska komma att bryta, låt en be en rak^ah av Witr. [al-Bokharijj, Moslem]

Guds sändebud må Gud upphöja hans rang sade också:

“أَوْتِرُوا بِخَمسٍ أو بِسبعٍ أو بتِسعٍ أو بإحدَى عشْرةَ أو بأكثرَ من ذلك.” رواه ابن حِبَّان وابنُ المنذر والحاكم عن أبى هريرة.
Det betyder: Be Witr efter ha bett fem, sju, nio, elva, eller fler rak^ah.
[Ibn Hibban, Ibnol-Mondhir, al-Hakim]

Dessa två hadith visar på att muslimer kan be efter ^Isha’ så många rak^ah de önskar, utan att fastställa ett högsta antal. ^A’ishah, må Gud upphöja hennes rang, sade:
“ما زادَ رسولُ الله فى صلاة الليل فى رمضانَ ولا فى غيرِه علَى إحدَى عشْرةَ ركعة.” رواه البخارىّ
Det betyder: Guds sändebud bad inte på natten mer än elva rak^ah i Ramadan eller i annat fall.

Denna hadith talar endast om vad A’ishah bevittnade vad Profeten må Gud upphöja hans rang gjorde. Det betyder inte att man inte kan be mer än elva rak^ah. Detta är bekräftat av hadith av Imam ^Ali rapporterat av Hafidh al-Khila^ijj att Profeten må Gud upphöja hans rang bad sexton rak^ah på natten.
Hafidh al-^Iraqijj sade att dess kedja är god. Det blev vanligt bland många att märka de tjugo rak^ah följda av de tre Witr rak^ah som är Tarawih bön. När det gäller Qiyam av Ramadan, Imam ash-Shafi^ijj sade: “Det finns ingen gräns för antalet rak^ah Qiyam av Ramadan bön har.”

Men, låt intentionen i hjärtat vara: “Jag nu ber Qiyam av Ramadan bön.” Det är också bra att be den i samling. Tillämpningen i de muslimska länderna är att läsa de trettio Juz från Koranen i samling Qiyam av Ramadan bön, i en takt av en Juz’ varje natt.