Author Topic: Profeten Jesus kallelse, fred vara över honom  (Read 2239 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Gud gjorde så att Jesus kunde tala när han var ett spädbarn som en introduktion på vad som ligger framåt av hans kallelse till att dyrka Gud som tidigare profeter har gjort. Han uttryckte sig vid en mycket ung ålder likt en vuxen som talar. Men, efter att han sagt sina ord, så talade Jesus inte igen förrän åldern där barn vanligtvis talar. 
 
Profeten Jesus anhängare var muslimer. Därför trodde de att Gud är En d.v.s. att Gud inte har någon partner och att Jesus var Guds slav och sändebud. De fastade och utförde böner, vilket ingick bockning, nedfallning och tvagning var nödvändig. Dessa anhängare levde i enlighet med Jesus lära i 200 år efter att Jesus hade blivit upphöjd till himlen. Efter dessa 200 åren, blev muslimerna färre till antalet och de började dyrka Gud felaktigt. De som felaktigt dyrkade Jesus växte stort i antalet. 
 
Det kom en man som hette Konstantin (Qistantin), som var en idoldyrkare, han dyrkade Jesus felaktigt. Konstantin bidrog mycket för att sprida och fördärva samt sprida denna nya religion, till dess anhängare öppet började dyrka andra än Gud. 
 
De sanna anhängarna till Jesus, som förblev orubbliga i Islam, blev färre till antalet och var tvungna att ta tillflykt till bergen. De brukade bygga små hyddor eller levde i bergsgrottor, äta träd, löv och växter för att undkomma hädarna som begått orättvisa. Efter en tid förblev ingen sann troende kvar i städerna eller i bergen. Allt detta hände innan profeten Mohammads uppenbarelse, må Gud upphöja hans rang.
« Last Edit: 04, 05 by IslamSweden »