Author Topic: Profet Jakob (Ya^qob), Välsignelser och fred vara över honom  (Read 3041 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Profet Jakob är Isaks (Ishaq) son, Profet Abrahams (Ibrahim) son.  Profet Jakob kallas också Isra’il (Israel).  Namnet Isra’il betyder “^Abdullah” (Guds slav). 

Profet Jakob gifte sig med två systrar, som var hans kusiner på sin mammas sida.  Dem var två döttrar från hans farbror på hans mammas sida.  Gifta två systrar samtidigt var tillåtet i hans uppsättning av regler från Gud.  (Enligt till de samma regler som givits till Profet Mohammad, män kan inte gifta två systrar samtidigt.) 

Profet Jakob hade 12 söner totalt från dessa två fruar och från två kvinnliga slavar som han ägde.  (Igen, i tiden av Profet Jakob så var det tillåtet för mannen att ha samlag med kvinnlig slav som han ägde.

Från dessa tolv söner de tolv stammarna av Israel kommer från.  Deras namn är Rubil, Sham^on, Lawi, Yahodha, Zabalon, Lashhar, Yosof (Josef), Binyamin (Benjamin), Dan, Naftali, Jad, och Ashar.  Alla Israels barn kommer från dessa tolv söner och deras barn.

Termen “Judar” nämndes många gånger i Koranen; också, titeln “Israels söner” eller “Israels barn” är en titel som använts i flertalet verser i Koranen. När titeln " Israels söner" är nämnd, det hänvisar till folket som är bland Israels ättlingar; vissa av dem var Muslimer och vissa hädade. Ursprungligen, detta var namnet av Profet Ya^qob. Han var hänvisad till som Ya^qob, och i Koranen som Israel. Vissa ättlingar till Ya^qob var Muslimer och vissa hädade. Det är därför vi bör inte använda termen för att hänvisa till hädarna - därför namnet "Israel" hänvisar till Profet Ya^qob, och Judarna som inte trodde på Gud och Hans Profeter är inte de sanna anhängare till Profet Ya^qob.

Förbanna ordet "Israel" är inte bra därför ursprungligen, det hänvisar till Ya^qob och hans anhängare. Så istället, vi kan hänvisa till dessa människor som kallar sig själv Israelerna idag som sionister, eller anhängare av den hebreiska regeringen eller liknande.
« Last Edit: 03, 15 by IslamSweden »