Author Topic: Bukens synder  (Read 3689 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Bukens synder
« on: 03, 01 »
   Bland bukens synder är:

1.    Att konsumera pengarna som kommer från en ockervinst (riba);

2.    Att konsumera pengarna som kommer från handelsskatter (maks);

3.    Att konsumera andras pengar som tagits från dem med tvång;

4.    Att konsumera stulna pengar;

5.   Att konsumera allt som tagits genom en affär som är olaglig i den islamiska lagen (Shar^);


Förklaring: Detta kapitel handlar om bukens synder. Buken är ett av de sju organen, förutom hjärtat, som är kategoriserat som att begå synder. Dessa organ är tungan, handen, foten, ögat, örat, buken och de privata delarna.

Bland bukens synder är för en att konsumera det som Allah gjort förbjudet. Konsumera är inte exklusivt att äta och dricka, det inkluderar även att dra nytta av. Vi får inte konsumera något som Allah förbjudit oss att konsumera.

Exempel är att konsumera pengarna som tagits olagligt, vare sig genom att stöld, tvång, ockervinster, handelsskatter eller liknande. Det är berättat från Profeten, sallallaho ^alayhi wa sallam, att den första delen som vittrar i graven är ens buk. Om detta är tillståndet för ens buk i framtiden, så borde man inte låta ens begär relaterade till buken leda en till Helvetet. Al-Bayhaqiyy och andra har berättade från Profeten, sallallaho ^alayhi wa sallam, att han sade:
كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

Vilket betyder: [Helvetet är mer förtjänt av allt kött som växer från haram.]
Att ta pengar från olagliga källor, eller spendera det på ett olagligt sätt är en enorm synd.

6.       Att konsumera alkohol. Straffet för den som dricker och är fri är fyrtio rapp och en slav får hälften av det. Kalifen kan lägga till mera till det som en disciplinär åtgärd (ta^zir);

Förklaring: Den som konsumerar alkohol (d.v.s. en berusande dryck) vare sig en berusande del eller inte, blir straffad i enlighet med Shar^, av kalifen eller den som han utsett. Den fria personen får fyrtio rapp (på ett specifikt sätt), medan slaven får tjugo rapp, hälften av straffet för den fria personen. Allah gjorde denna sak lindringare för slaven. Kalifen har rätt att addera fler rapp till straffet för den som dricker alkohol, totalt upp till åttio (80) rapp. Han kan göra det om han anser att det finns en nytta med extra bestraffning. I detta fall så är det en extra disciplinär åtgärd.

En sådan disciplinär åtgärd inträffade först under ^Omars tid. Under hans tid så tillkom ett stort antal nya länder och människor som förenade sig med den islamiska staten. I jämförelse med Profetens tid och Abo Bakrs tid så drack många fler muslimer alkohol. När ^Omar uppmärksammade detta så beordrade han åttio rapp för den som dricker för att förhindra denna synd från att bli utbredd.

Förbjuden alkohol har en specifik definition. Al-Bokhariyy berättade att vår Mästare ^Omar, må Allah höja hans rang, nämnde denna definition genom att säga:
الخَمْرُ ما خامَرَ العَقْلَ

Detta betyder: [Vin är en dryck som påverkar ens förstånd (förorsakar extas).]
Varenda dryck som ändrar ens förstånd och orsakar berusning är en olaglig dryck. Även om en person inte uppnår detta tillstånd utan efter att druckit väldigt mycket, så är det fortfarande olagligt för honom att dricka en klunk av den. Detta beror på en hadith från Profeten, sallallaho ^alayhi wa sallam, som är berättad av Abo Dawod:
وَما أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرَقُ فَمِلْءُ الكَفّ مِنْهُ حَرامٌ

Vilken betyder: [Om en dryck inte påverkar en tills man druckit en hel faraq av den, så är det även olagligt för en att dricka en handfull av den.]
En faraq är en stor container som motsvarar sexton (16) Baghdadiyy ritls (ca 6 liter).

7.   Att konsumera allt som är berusande, najas och äckligt;

Förklaring: För att tillägga till det som nämnts tidigare så är det inte tillåtet att konsumera något ämne som ådrar ens förstånd med dysfunktion, även om det inte gör en påverkad. Detta inkluderar marijuana, opium, kokain, hallucinations tabletter, eller liknande.

Att konsumera en najas-lort är bland bukens synder. Exempel på najas är blod, gris och maytah (ett djur som dödats felaktigt). Därtill så är det också förbjudet att äta något som normalt betraktas som motbjudande (något man känner avsky emot). Kriteriet är att om araberna under Profeten Mohammads tid ansåg något som khabith – motbjudande, så är det förbjudet att konsumera det. Fastän sniglar inte är najas, så är det inte tillåtet att konsumera sniglar därför det är khabith – motbjudande. Likaså är saliv efter det att den separerats från munnen, snor och maniyy därför att var och en av dem är motbjudande. Det är också förbjudet att konsumera något som skadar ens kropp, liksom gift, förutom om det var lite och gynnsamt utan att skada, även om det inte är najas.

8.   Att konsumera pengar som tillhör en föräldralös [orättmätigt];

Förklaring: Att konsumera pengar som tillhör en föräldralös är bland bukens synder. En föräldralös är en vars far avlidit innan barnet uppnått puberteten. Även om detta föräldralösa barn ger en välgörenhet till en fattig person så är det inte tillåtet för den fattiga personen att ta emot den. Detta är så därför att Allah sade i Soraton-Nisa’, vers 10:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً

Vilket betyder: [De som med orätt konsumerar något som tillhör en föräldralös kommer att konsumera eld som fyller deras buk]. Det måste vara en enorm synd.

9.   Att konsumera pengar av waqfs på ett sätt som motsäger villkoren som satts av den som grundlagt den;

Förklaring: Bland bukens synder är för en att konsumera pengar av waqfs på ett sätt som inte överrensstämmer med bestämmelserna som sattes av den som grundade den.

Waqfs är något som en person tillägnar för att bli använt omedelbart eller efter dennes död, på ett lagligt sätt utan att det konsumeras, för att producera en kontinuerlig nytta. När något är tillägnat som en waqfs så ägs det inte längre av den som tillägnade den. Dess användning är helt och hållet i enlighet med bestämmelserna.

Ett exempel är för en person att tillägna en byggnad en waqfs moské. Omedelbart så lämnar byggnaden hans ägodelar och måste endast användas som en moské. Därtill så är det senare ogiltigt att ändra på hur man använder byggnaden. Om en byggnad är tillägnad som en waqfs Hanafiyy skola, så är det inte tillåtet för någon att sälja den eller ändra dess användning till att bli en Shafi^yy skola. Denna dom grundar sig från en av Profetens hadither berättad av al-Bokhariyy:
المسْلمونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ

Vilken betyder: [Muslimerna måste hedra deras avtal.]

Å andra sidan, (fastän det är en belönande välgörande handling) att avsätta en speciell del av maten för de fattiga människorna är inte en giltig waqfs, därför att de fattiga muslimerna inte kan dra nytta av den maten förutom genom att konsumera den. Att tillägna en del av en mark för att bli en islamisk begravningsplats är en giltig waqfs, därför att människorna kan dra nytta av den genom att begrava de döda muslimerna där utan att konsumera marken.

10.   Att konsumera det som givits utav blyghet och inte utav ens goda vilja.

Förklaring: Att avsiktligt göra någon förlägen för att de ska ge en deras pengar mot sin vilja är förbjudet. Att ta emot dessa pengar är syndfullt. Dessa pengar tillhör fortfarande den förlägna givaren även fast den andra har dem i sina händer. Detta är fastställt i en hadith från Profeten, sallallaho ^alayhi wa sallam, berättad av ad-Daraqotniyy, al-Bayhaqiyy, och Ahmad:
لا يَحِلُّ مالُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Vilken betyder: [Det är inte tillåtet att ta en muslims ägodelar förutom genom hans goda vilja.]

Att gör andra generade för att de ska motvilligt spendera deras pengar på islamiska saker som är nödvändiga är dock inte förbjudet.
« Last Edit: 03, 01 by IslamSweden »