Author Topic: Plågornas sorter i graven  (Read 1936 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Plågornas sorter i graven
« on: 01, 26 »
Den vantrogne (kafer) blir slagen med en järnhammare, eftersom denne inte förmår att svara på änglarnas utfrågning (Munkar och Nakir). Denne blir slagen med en järnhammare (matraka مطرقة) i bakhuvudet och då utstöter han ett skrik som hörs av alla, som finns i det närliggande området kring graven, förutom människor och jinn. Det har blivit berättat att profeten sade: vilket betyder: [om ett berg blir slaget med denna hammare, så kommer det att smulas sönder och förvandlas till stoft.]

Den storsyndande muslimen som dör innan han ångrat sina synder kommer inte att bli slagen med hammaren. Utöver detta är det också gravens press som både den vantrogne och några av de syndiga muslimerna blir utsatta för. Det kommer att sägas till jorden: ”kläm om honom, mosa honom” dvs om den vantrogne, då pressar jorden ihop hans revben så att de flätas samman till en sådan grad att det vänstra revbenet trycks över på den högra sidan, medan det högra revbenet pressas över på den vänstra sidan, vilket kommer att medföra stora plågor.

Dessutom är det mörkt. Många människor irriteras om de sitter ensamma eller i sällskap med sin familj i mörker, om de så enbart för en timme. De blir enormt oroliga och lider mycket av det. Hur kommer det då vara att sitta i mörker i flera år?

Det på grund av den vantro som man begick, utan att ångra sin hädelse genom att uttala trosbekännelsen och på så sätt återvända till islam.

Man har upplevt rök komma ut från flera gravar efter begravningen och utifrån flera gravar som har blivit öppnade p.g.a. olika orsaker. En rasande eld spred sig så snart gravarna öppnades och brände gravplatsens torra gräs. Några trovärdiga lärda berättade om en man som brukade låna pengar till människorna med ränta. Han levde under en lång tid men hans förmögenhet var präglad av förbjudna pengar. En dag kom han ut med ett stort upptåg och han såg en vacker kvinna som var gift med en fattig muslim.

Han tvingade henne på sig orättvist och genom makt. Då denne man dog och människorna från hans by hade begravt honom och var på väg hem, började rök komma ut från hans grav. Hans familj sörjde mycket och grät mycket över detta. De vände sig till de lärda och till dem som reciterade Koranen. Dessa läste Koranen för honom och bad Allah om tillgivelse för honom, men röken fortsatte att komma ut från hans grav i en hel vecka. Då sade de lärda att detta var på grund av de förbjudna pengarna som han hade tjänat genom ränta. Vi ber Allah om att frälsa oss från plågor i graven och i det nästkommande livet.

Allahs Sändebud, må Allah upphöja hans rang sade: vilket betyder: det finns i Koranen trettio verser som ber Allah om förlåtelse för dess läsare, Sorat al-Mulk. Än vidare berättade Ibn ^Abbas om Profeten, må Allah upphöja hans rang, att han sade: vilket betyder: [Jag önskade att den (Sorat al-Mulk) fanns i allas innersta från min nation.]” At-Tirmidhiyy berättade i sin samling via Ibn ^Abbas om en man som slog upp ett tält över en grav. Han började höra någon och läste då hela Sorat al-Mulk. Han gick till Allahs sändebud, må Allah upphöja hans rang och berättade för honom om vad han hade upplevt.

Profeten, må Allah upphöja hans rang, sade i stadsfästelsen från det mannen berättat. Han sade: ”Den är den avvärjande och den frälsande”. Vår mästare ^Othman, må Allah belöna honom, brukade gråta när han gick till gravplatser. Hans skägg blev vått av hans tårar. Då han blev frågad om det. Sade han: vilket betyder: ”Blir du frälst här då räddas du från en enorm farlig fasa, annars tror jag inte att du kommer att bli frälst.” Det är dock en uttalelse från profeten som berättar att det inte är ett villkor för den som straffas i graven att han straffas i nästkommande liv.
 
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
Sorat al-Baqarah, Ayah 156
[de som blir drabbade av Mosibah säger  Vi tillhör Allah, och till Honom ska vi återvända]
Död av en anhörig eller liknande är mosibah

« Last Edit: 01, 26 by IslamSweden »