Author Topic: Den rätta tron  (Read 2059 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Den rätta tron
« on: 01, 24 »
Allah, vare upphöjd säger:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ
Vilket betyder: [Ni rättroende, frukta Allah som Han förtjänar och dö inte utan att Ni är muslimer] [Sorat Aal ^Imraan, vers 102].

Islams Religion
Islams religion är den rätta religionen, som det sunda och friska förståndet stöder. Den är tillägnad alla tidsåldrar. Den är alla profeters religion från den förste av dem, Adam till den siste Mohammad, må Allah upphöja deras rang. Profeterna har skickats av Allah för att vägleda människorna till godhet och rättskaffenhet samt vägleda dem till att frukta Allah och hålla fast i denna religion till livets slut.

Fromhet
Fromhet upprätthålles genom att utföra, det Allah har ålagt oss och att avstå från allt, det han förbjudit oss. Och den som håller sig till detta ska förbli rättfärdig. Den viktigaste av dessa plikter är att ha kunskap om Allah, vare upphöjd och ha kunskap om Hans sändebud Mohammad, må Allah höja hans rang, samtidigt som man tar denna tro till sig.


Uttalandet av de två trosbekännelserna
Den rätta tron kommer inte att vara giltig, utan att man uttalar de två trosbekännelserna. Således ska den vantrogne som vill träda in i Islam, uttala trosbekännelsen och tro på den. Muslimen är förpliktigad att säga de två trosbekännelserna i varje bön, för att den ska vara giltig. De två trosbekännelserna är:

Jag bevittnar att där är ingen annan gudom än Allah och jag bevittnar att Mohammad är Allahs sändebud.

Betydelsen av trosbekännelsen, att det är ingen annan gudom än Allah, är: [Jag erkänner med tungan och tror fast i mitt hjärta på att ingen med rätta är tillbedd förutom Allah, vare upphöjd.] Betydelsen av trosbekännelsen om att Mohammad är Allahs sändebud är: [Jag erkänner med tungan och tror i hjärtat, att vår mästare Mohammad, son till ^Abdollah, må Allah upphöja hans rang, är sänd av Gud till samliga människor och jinn, att han var sanningsenlig i allt han vidareförde från Gud, för att vi ska tro på Hans lagstiftning.]

Meningen med De två trosbekännelserna
Meningen med de två trosbekännelserna är att avvisa gudomlighet för alla andra än Allah, vare upphöjd och fastslå den för Allah och samtidigt befästa vår mästare Muhammads budskap, må Allah upphöja hans rang.
Allah, vare upphöjd, sade:
وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً

vilket betyder: [Och de som inte tror på Allah och hans sändebud skall veta, att Allah har förberett helvetets eld för de vantrogna.] [Sorat Al-Fath, vers 13].