Author Topic: Reglerna gällande moskéer  (Read 2896 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Reglerna gällande moskéer
« on: 01, 23 »
Allah, vare upphöjd, säger i den ädla Koranen:
ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ
Vilket betyder: ”Att upphöja Allahs ritualer och symboler hör till hjärtats  gudfruktighet”. [Sorat Al-Hajj, vers 32].

Bland muslimernas symboler är moskéer, då Allah, vare upphöjd, har ärat dem och upphöjt deras status. De är de bästa områdena på jorden och de mest älskvärda platserna för Allah på jorden. Allahs sändebud, må Allah höja hans rang, sade: vilket betyder: ”De bästa platserna på jorden är moskéerna”.

Moskéerna har en del etik och regler. Bland dessa regler är att man inte förorenar moskéerna med avfall, smuts och orenheter. Smutsar man ner en moské för att nedvärdera den för att den är en böneplats är det vantro. Görs det för annat än att nedvärdera den är det inte vantro, men en synd således begår den som smutsar ner en moské medvetet en synd.

Bland reglerna för moskéerna är att det inte är önskvärt att köpa och sälja i moskén, men fortfarande giltigt. Det har framkommit från profeten, må Allah höja hans rang, att han sade: vilket betyder: ”Ser Ni någon som säljer eller köper i moskéerna, säg då till honom, må Allah inte välsigna det för dig”.

Var medveten om att det är tillåtet att föra ett världsligt samtal i moskéerna som inte innehåller synd, d.v.s. vad som t.ex. inte innebär baktal av en muslim eller ett annat liknande syndigt tal. Således är det osanna uttalandet: ”Tal i moskén äter de goda gärningarna som eld äter brända”, okorrekt och uppdiktat om profeten.

Dessutom finns bland reglerna gällande moskéer att sitta i moskéer i alla ställningar, även att lägga sig eller rikta fotsulan i al-Qibblah riktning inte är förbjudet eller syndigt som några människor hävdar, vilket de inte har något belägg för, då profeten, må Allah höja hans rang inte hade förbjudit det, inte heller har det framkommit något förbud från honom mot detta.

Bland den föredragna etiken i moskéerna är att hålla dem rena och väldoftande såsom med väldoftande rökelse som olibanumrökelse (Lobaan) eller som aloerökelse (^Oud). Profeten, må Allah höja hans rang brukade använda dessa. Man brukade dofta profetens moské med aloerökelse sedan ^Omar Ibn Khattabs era fram tills nu. Detta gjorde man varje fredag och gör fortfarande. Denna önskeliga sedvänja finns inte mer i detta land eller utförs sällan, så de som väcker den till liv kommer att bli omfattade av profetens uttalande Ibn Majah: 
Den som väcker en sonnah, som har försvunnit efter mig, till liv ska få belöning för den och för de som utövar den utan att dessas belöning förminskas”.

I^tikaaf (vistelse) i moskén har två villkor:
Det första villkoret är intentionen vilken äger rum i hjärtat. Det andra villkoret är att befinna sig i moskén i längre än tiden det tar att säga Sobhanallah. Om man utför en nadher om att göra I^tikaaf i moskén så blir det en plikt för en att utföra den. Om man specificerar en tidsperiod i sin nadher så blir det plikt att hålla denna tidsperiod, specificerar man inte en bestämd tidsperiod då utlöses endast plikten att utföra I^tikaaf längre än den tid det tar att säga Subhanallah eller Alhamdolillah.

Om man befinner sig i moskén och utför intentionen om att utföra I^tikaaf i den efter att man bett en bön och även för en kort period får man en mäktig belöning och det även om man håller sig tyst hela tiden. Men belöningen kommer att vara mäktigare om man sysselsätter sig med att lovprisa Allah såsom att läsa Koranen, göra tasbih (att säga Sobhanallah), takbir (att säga Allaho Akbar), tahlil (att säga la illaha ilallah) eller liknande.

Åh, min Gud låt våra hjärtan blomstra med Koranen och låt den vara ett ljus för syn och kroppsdel, ty Du är den mäktige över allting.
« Last Edit: 03, 17 by IslamSweden »