Author Topic: Bland domedagens tecken  (Read 4262 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Bland domedagens tecken
« on: 01, 23 »
Allah, vare upphöjd, säger i Koranen:
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ
Vilket betyder: ”Domedagen har kommit närmare och månen har blivit delad” [Sorat al-Qamar, vers 1].

Då Gabriel kom till Profeten, må Allah höja hans rang och frågade honom om Islam, Al-Iman och Al-Ihsan, frågade han honom också om domedagen och sade: ”Berätta för mig om domedagen,” då svarade Profeten: ”Den tillfrågade har inte mer kunskap om detta än den som frågar. Ingen har kännedom om tiden för domedagen förutom Allah, varken en högt rankad ängel eller en utvald budbärare. Därnäst sade Gabriel: ”berätta för mig om dess tecken”. Profeten svarade: ”När slavinnan föder sin härskarinna, d.v.s. hennes dotter blir hennes härskarinna, samt att uppleva de barfotade, fattiga herdarna uppföra höga byggnader”. Allt detta har redan skett.

Ni måste veta, må Allah vara nådig med er, att Domedagen inte kommer att börja förrän Domedagens små såväl som stora tecken ägt rum. Vad gäller de små tecknen har Profeten, må Allah höja hans rang, berättat om några av dem, i det ovannämnda uttalande som är berättat av Imam Moslim.

Dessutom är bland dess tecken att bergen förskjuts, många jordskalv sker, utbrott av många okända sjukdomar, ökning av antalet bedragare och okunniga talare, åberopande av profetia från några människor, klimatförändringar så att vinterluften blir som sommarluften och sommarluften som vinterluften, stor brist på kunskap och ökning av okunskap gällande religionen och allt detta har hänt. Dessutom ett ökande antal mord och orättheter, acceleration av tiden och marknadernas inbördes närhet, nationernas angrepp på Mohammads nation på samma sätt som de angriper en maträtt genom att omringa den från alla sidor och allt detta har också hänt.

Därutöver finns bland domedagens tecken det Profeten, må Allah höja hans rang, berättade om: ”Två typer bland helvetets folk har jag inte sett, d.v.s. de kommer efter Profeten, ett folk som går med piskor som liknar kosvansar och slår folk, samt kvinnor som är påklädda men nakna, vackra och avvikande”, d.v.s. de har kläder som inte täcker deras ^awrah. De viker från sin lydighet till Allah samt får andra att vika från lydigheten till Allah d.v.s. de är skökor (horor) som lockar män att begå hor. De går med höjda huvuden för att locka folk samt går på ett speciellt sätt som utmärker dem från andra och detta har också hänt.

Det sista av de små tecknen är Imam Al-Mahdijs uppdykande, må Allah ära honom. Han är en walij och inte en profet, eftersom ingen kan få uppenbarelse om profetian efter vår Profet Mohammad, må Allah höja hans rang. Profeten, må Allah höja hans rang, sade: ”Domedagen ska inte börja förrän folk härskas av en man från min eftersläkt och vars namn är som mitt och vars fars namn är som min far och då ska han fylla jorden med rättfärdighet och rättvisa” och i en annan version står det ”efter den blev fylld med orätt och orättvisa”.

Således ska det största tecknet på Al-Mahdiys uppdykande vara att jorden blir fylld med orätt och orättvisa, vilket har hänt. Al-Mahdijs namn är således Mohammad son av ^Abdollah som antingen härstammar från Hassan eller Hussein från Fatimahs eftersläkt, må Allah ära henne. Det har framkommit att han i början ska bli ledsagad av en ängel som går runt honom och påkallar folk:
Ni människor detta är Allahs khalifah (muslimernas ledare), Al-Mahdij, följ honom”.

Ett tusen änglar ska stötta honom, dessutom ska det finnas 300 awlijaa’ i Mecka som väntar på honom. Dessa blir de första som ger honom lydighetsförklaringen. I hans era förekommer det hungersnöd. Den fullkomligt rättroende i denna tid ska bli mätt av att lovprisa Allah och glorifiera honom.
« Last Edit: 03, 16 by IslamSweden »