Author Topic: Laylat al-Qadr ليلة القدر العظيمة  (Read 2831 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email

Laylat al-Qadr ليلة القدر العظيمة (Särskild natt av godhet)
Qadr natten är en mycket god natt i den välsignade månaden Ramadan. Det är “natten av godhet.”  I den, Allah sänkte ner en stor bok- Koranen.

Varje år, när Qadr natten inträffar, underbara änglar och stora barmhärtigheter kommer ner till Jorden. Denna natt är inte en särskild natt för Mohammads nation som inträffade efter uppenbarelsen till Profeten Mohammad, må Allah upphöja hans rang. Det är känt att Qadr natten inträffade under Ramadan i tidsperioderna av de tidigare profeterna. Men, vad som är särskilt för Profeten Mohammads nation är att Allah vägledde dem till att veta att månaden Ramadan skulle vara deras fastande månad. 
I Sorat al-Qadr, Allah, ta^ala, sade:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {1} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ {2} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ {3} تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {4} سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {5}


Den första versen av denna Sorah betyder:
[Hela Koranen kom ner i sin helhet under Qadr natten.]  Koranen togs från den bevarade tavlan och Jibril tog ner den som en komplett bok till Bajtol-^Izzah بيت العزة i den första himlen.  Detta inträffade på Qadr natten i månaden Ramadan året Jibril först kom med uppenbarelsen till Profeten, må Allah upphöja hans rang. Sen, på nästa dag så kom Jibril med de första fem verserna av Soratol-^Alaq. Detta var början av Profeten Mohammads profetia.

Ibn Hibban rapporterade från Wathilah Ibn al-‘Asqa^ att han sade Profeten, må Allah upphöja hans rang, sade:
أُنزل القرءان ليلة القدر ليلة أربعٍ وعشرين من رمضان وأُنزلت التوراة لست ليالٍ مضيْن من رمضان وأُنزل الإنجيل لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان
vilket betyder: Toran uppenbarades på den sjätte (6:e) natten av Ramadan, Injil på den trettonde (13:e) natten, Zabor på den artonde (18:e) natten och Koranen på den tjugofjärde (24:e) natten av Ramadan.

Från denna hadith är det känt att det inte är ett villkor att Qadr natten händer på den 27:e eller den 29:e av månaden Ramadan, även från andra hadith så vet vi att detta troligtvis är fallet. Eftersom Qadr natten kan uppstå på någon av nätterna av Ramadan, muslimerna bör anstränga sig att be varje kväll av Ramadan, söka den utlovade belöningen för den som ber (de frivilliga bönerna) under denna natt.  Göra den extra ansträngningen i att dyrka Allah särskilt de sista tio dagarna av Ramadan  är rekommenderat, eftersom det i de flesta fall, Qadr natten inträffar under en av dessa nätter.

Den andra versen bokstavligen betyder:
[Hur kan du veta vad Qadr natten är?] Detta betyder före Allah informerade dig, du visste inte vad värdet av den natten var. Denna ayah verkligen är en fråga som betonar den höga statusen av denna natt och uppmuntrar personen att söka sin godhet.

Den tredje versen:
är svaret på den tidigare frågan som betyder: [Belöningen man erhåller för att be under denna natt är mer än belöningen han erhåller för att be ettusen (1000) månader [som inte har Qadr natten i sig.]

Den fjärde versen betyder:
[Änglarna (i stort antal), inklusive Jibril, stiger ner från himlen till Jorden under denna natt och Allah ger dem kunskapen av vad som kommer att hända under det kommande året.] Det var rapporterat från
Abo-Horajrah att antalet änglar som skulle nedstiga till Jorden under denna natt må vara mer än antalet småsten på Jorden. Gabriel (Jibril), är hänvisad till som “ar-Ruh” i denna vers, kommer vara ibland dem.

Al-Hakim rapporterade från Profeten att under Qadr natten kommer Gabriel ner till Jorden med en grupp änglar och dem gör vädjan (do^a’) för varje slav som står upp eller sitter ner och nämner Allah. I en annan berättelse är det nämnt att dessa änglar nedstiger till Jorden vid solnedgången och stanna kvar tills utseendet på gryningen.

Under Qadr natten, Allah, tabaraka wa ta^ala, ger änglarna kunskapen om vad som kommer att hända under det kommande året i vad avser det levebröd (rizq), de förändringar i slavarnas situationer och liknande.  Detta är betydelsen av min kulli amr (av alla saker) i versen. Allah informerar änglarna om detaljerna av sakerna som kommer hända i det kommande året inklusive vad dem är beordrade att göra det år. Änglarna kopierar sakerna från den bevarade tavlan som kommer att hända under det kommande året inklusive födslar, avlidna, levebröd, olyckor, njutningar och liknande.

Den femte versen betyder:
[Natten är full av säkerhet, godhet och välsignelser (för de lydiga troende) tills uppkomsten av gryningen.]
 
Bland tecknen som visar personen att han såg (bevittnade) Qadr natten är:
1. Att se ett stort, tydligt ljus under natten annat än solens ljus, månens ljus, eller elektricitet;

2. Att se träd som nedfaller;

3. Att höra änglarnas röster;

4. Att se änglarna i deras ursprungliga form med två (2), tre (3), fyra (4) eller fler vingar, eller att se dem i en människas form, d.v.s. formen av en man (men utan könsorgan).

Dessutom, är det sätt solen går upp nästa morgon en indikation på att den föregående natten var Qadr natten. När solen stiger så är dess ljus och värme inte starkt.

Det är ett mycket gott tecken för den person som ser Qadr natten och gör vädjan (do^a’) under den.  En mycket stor godhet hoppas för denna person och insha’ Allah, vädjan kommer bli besvarad. At-Tirmidhijj rapporterade från ^A’ishah at thon sade: “Å Allahs Profet, Om jag stöter på Qadr natten, vad ska jag då säga? (Vilken vädjan ska jag göra under det?)  Profeten svarade henne: “Säg:

vilket betyder: Å Allah, Du är Den som förlåter en stor mängd och Du älskar förlåtelse, så förlåt mig.  Må Allah välsigna oss med att se denna stora natt och låt oss göra vädjan i den.

Där finns visdom i att gömma från slavarna exakt vilken natt som är Qadr natten. Det är så de ansträngde sig under alla nätter av Ramadan hoppas att genom att de skulle få belöningen för att be under Qadr natten. Man skulle få den tidigare nämnda mångfaldigande av belöning, lovade i verserna av Koranen, genom att be under denna natt om man ber många frivilliga rak^ah eller få, även två (2) rak^ah. Läsa under en lång tid under bönen är bättre än att läsa en kort tid.  Om man har möjlighet att välja mellan att be ett fåtal av rak^ah med en längre läsning i varje och be mer (många) rak^ah men man läser en kort tid under varje rak^ah, då det första är bättre.  Det är inget villkor att man verkligen bevittnar tecknen av Qadr natten för att få den utlovade belöningen av att be i den natten.

Al-Bokharijj och Moslem rapporterade från Profeten, må Allah upphöja hans rang, att den som ber under Qadr natten (av att tro på Allah och för Allahs skull) då förlåter Allah honom för hans tidigare synder. Vissa lärde sade att den som ber gryningsbönen (Sobh) och nattbönen (^Isha’) i samling varje dag i Ramadan kommer få belöningen av Qadr natten, även om han inte ser den natten.  Vilken underbar belöning!

Al-Bokharijj och Moslem rapporterade också från ^A’ishah att Profeten, må Allah upphöja hans rang, uppmanade muslimerna att ta mycket särskild omsorg för att be under de sista tio nätterna i Ramadan, eftersom för det mesta så är Qadr natten en av dessa nätter.  Likaså, de båda rapporterade från ^A’ishah att hon sade: “När de sista tio nätterna i Ramadan började, Profeten brukade göra stor strävan i dyrkan under dessa nätter.  Han brukade be hela natten och också väcka sina fruar så de kunde be.”  De rapporterade också från ^A’ishah att Profeten brukade göra I^tikaf (stanna i mosken under de sista tio (10) nätterna i Ramadan) varje år tills han dog.

Be under alla nätterna i Ramadan har en stor belöning.  Profeten Mohammad, må Allah upphöja hans rang, uppmanade oss att göra det. Imam Moslem rapporterade från Profeten att Allah förlåter de tidigare synderna från den som ber alla nätter i Ramadan av att tro på Allah och för Hans skull.

När vi befinner oss i månaden Ramadan så kommer välsignelserna ner till oss på Jorden. Månget tillfälle öppnas för oss gällande dessa välsignelser och porten till ånger är öppen för dem som vill ångra sig.  Må Allah vägleda oss.  Låt oss ta detta underbara tillfälle före vi tappar bort det.

Å Allah, Du är Den som förlåter en stor mängd och Du älskar förlåtelse så förlåt mig..

http://alsunna.org/lylah-aalqdr-aaleDhymah.html
« Last Edit: 07, 18 by IslamSweden »