Author Topic: Profeten återvänder till Mecka från himmelsfärden - Al-Mi^raj المعراج  (Read 2544 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Efter att profeten, må Gud upphöja hans rang fått uppleva allt detta så återvände han till Mecka. En del lärda sade att profetens resa, från Mecka till Jerusalem, upp till himlarna och vad som är ovanför dem och sedan tillbaka till Mecka, tog en tredjedel av natten. Nästa dag berättade profeten till människorna om vad som hade hänt den föregående natten. De vantrogna trodde inte på det som profeten   berättade och de drev med honom. De sade: "Vi behöver en månad på oss för att ta oss till Jerusalem och komma tillbaka och du påstår att du har gjort allt detta under en och samma natt?” De sade till abo Bakr: "Lyssna på vad din följeslagare, Mohammad säger. Han säger att han åkte till Jerusalem och kom tillbaka samma natt." Abo Bakr sade till dem: "Om han säger så, så är han uppriktig. Jag trodde på honom när han berättade att en ängel kom ner till honom från himlarna. Varför skulle jag inte tro på att han åkte till Jerusalem och kom tillbaka under en så kort tidsperiod, när dessa platser finns på jorden?" Då kallades följeslagaren abo Bakr för "as-Siddiq" p.g.a. hans starka tro på allt det som profeten   berättade om.

De vantrogna människorna frågade profeten må Gud upphöja hans rang: "Om du är uppriktig, så beskriv al-Aqsa moskén och dess närhet till oss." De frågade detta därför att de visste att profeten Mohammad aldrig varit där innan den föregående natten. Allah gjorde det möjligt för sändebudet att se al-Aqsa moskén och han beskrev den och dess närhet med exakta detaljer. Profeten må Gud upphöja hans rang sade dessutom: "På min väg tillbaka, så såg jag några av era herdar valla djuren på en speciell plats. De letade efter en kamel som de förlorat." Profeten må Gud upphöja hans rang fortsatte att beskriva kamelen. När dessa herdar kom tillbaka, så talade de om vad som hade hänt, exakt det som profeten må Gud upphöja hans rang redan hade berättat till dem.

De vantrogna erkände att profetens beskrivning var exakt. Trots det så fortsatte de vara envisa och de vägrade tro på honom. De accepterade inte islam. Enbart de som Allah velat guida kommer att bli guidade. Den person som Allah inte velat guida kommer inte att tro, oavsett hur många bevis denne får. Den som Allah velat guida, kommer säkerligen att bli en troende. Många människor har bevittnat mirakler men ändå så trodde de inte på det som profeten Mohammad berättade. Många människor bevittnade profetens mirakel när han delade månen mitt itu. Detta är nämnt i Koranen, i sorat al-Qamar, vers 1 och det är nämnt i en hadith som berättades av al-Bokharijj, Moslem, al-Tirmidhijj, al-Bajhaqijj och imam Ahmad att de som vägrade att bli muslimer sade: "Detta är magi. Mohammad har spelat ett magiskt trick med våra ögon." De frågade människor från länder långt ifrån dem som även de bevittnat att månen delats i två delar, men trots det så trodde de inte på honom. De sade: "Mohammads magi är stark. Den nådde till och med länder långt härifrån!”

Detta var deras svar, efter att ha bevittnat ett mirakel, istället för att tro och bli muslimer. Miraklerna, Koranen, Isra' och att månen delades är några få exempel av det stora antalet mirakler som profeten Mohammad  utförde.
« Last Edit: 07, 11 by IslamSweden »