Author Topic: Profeten Mohammads himmelsfärd - Al-Mi^raj المعراج  (Read 3696 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Efter det att profeten må Gud upphöja hans rang gjort sin nattresa från al-Haram moskén till al-Aqsa moskén steg han upp till de övre himlarna. Profeten må Gud upphöja hans rang steg upp till himlen på en trappa, som heter al-Mirqat, vars ena steg är gjord av guld medan nästa steg är gjord av silver o.s.v. Denna trappa är dold för oss. Profeten må Gud upphöja hans rang steg uppför denna trappa tills han kom till den första himlen. Den första himlen ligger mycket, mycket högt upp. Allt som vi kan se uppe i rymden som bl.a. stjärnor m.m. är under den första himlen. Himlen är en fast kropp med en port, liksom alla andra himlar.

När profeten må Gud upphöja hans rang och Jibril kom till den första himlen så bad Jibril att porten skulle öppnas. Ängeln som ansvarade över porten frågade Jibril: "Vem har du med dig?" Jibril svarade: "Det är Mohammad." Ängeln frågade Jibril: "Blev han eftersänd? Är det dags för honom att stiga in i himlen?” Jibril sade: "Ja!" Då öppnades porten och profeten Mohammad må Gud upphöja hans rang steg in i den första himlen.

Där träffade profeten Mohammad må Gud upphöja hans rang profeten Adam. Vid profeten Adams högra sida såg profeten må Gud upphöja hans rang några kroppar och vid Adams vänstra sida såg han andra kroppar. Om Adam tittade höger om sig så skulle han skratta och om han titta vänster om sig så skulle han gråta. Adam såg sina avkomlingars själar. De på hans högra sida var hans avkomlingar som skulle dö som troende och de på hans vänstra sida var hans avkomlingar som skulle dö som icke troende.

Sedan steg profeten må Gud upphöja hans rang upp till den andra himlen. I den andra himlen mötte profeten Mohammad profeterna Jesus och Johannes (Yahya). Jesus och Johannes var kusiner. Deras mödrar var systrar. De välkomnade profeten och gjorde en vädjan (do^a') för honom.

Profeten må Gud upphöja hans rang steg upp till den tredje himlen, där träffade han profeten Josef (Yosof). Profeten Josef var otroligt vacker, men vår profet Mohammad må Gud upphöja hans rang var vackrare än profeten Josef. Josef tog emot profeten må Gud upphöja hans rang med ett varmt välkomnande och gjorde en vädjan för honom.

Sedan steg profeten må Gud upphöja hans rang upp till den fjärde himlen och där träffade han profeten Enok (Idris). Enok välkomnade profeten må Gud upphöja hans rang och gjorde en vädjan för honom. I den femte himlen mötte profeten må Gud upphöja hans rang, profeten Aron (Haron) som var profeten Moses bror. I den sjätte himlen mötte profeten  må Gud upphöja hans rang profeten Moses. Var och en av dessa profeter tog emot profeten Mohammad må Gud upphöja hans rang med ett varmt välkomnande och gjorde en vädjan för honom.

Sedan steg profeten må Gud upphöja hans rang upp till den sjunde himlen och det var där som vårt sändebud mötte profeten Abraham (Ibrahim). Profeten Abraham är den bäste profeten efter profeten Mohammad. Profeten må Gud upphöja hans rang såg profeten Abraham med ryggen vänd mot al-Bajt al-Ma^mor. För invånarna i himlarna så är al-Bajt al-Ma^mor liksom Ka^bah för invånarna på jorden. Det går 70,000 änglar dit varje dag, sedan går de ut därifrån för att aldrig mer återvända. Nästa dag kommer det 70,000 nya änglar dit. De går ut därifrån och återvänder inte igen. Det fortsätter fram till domedagen. Det visar att det finns ett extremt stort antal änglar. Deras antal är mycket större än antalet människor och djinn tillsammans.

I den sjunde himlen så såg profeten Mohammad Sidrat al-Montaha, ett väldigt stort sidr träd. Sidr kallas för nabk. Varje frukt på detta träd är lika stort som en stor burk. Löven på detta träd är snarlika elefantens öron. Sidrat al-Montaha är ett otroligt vackert träd. Det kommer fjärilar som är gjorda av guld till det här trädet. När fjärilarna samlas på Sidrat al-Montaha så är dess skönhet högre än vad man kan beskriva.

Sedan steg profeten må Gud upphöja hans rang upp till det som finns ovanför den sjunde himlen. Han gick in i Paradiset. Han såg exempel på hur invånarna i Paradiset skulle få det. Han såg att de flesta av Paradisets invånare var fattiga muslimer.

Profeten Mohammad må Gud upphöja hans rang gick inte till en plats som de okunniga säger att Allah (Gud) skulle befinna sig på. Profeten må Gud upphöja hans rang gick till en plats där ingen har varit olydig mot Allah. Allah existerar utan plats. Allah är evig. Allah existerade innan platsen, efter Allah skapat platsen så existerar Allah fortfarande utan en plats, för Allah är inte i behov av någonting varken kropp eller plats.

وَرَافِعُكَ إِلَيَّ
[3:55] al-Imran
Betyder inte som vissa säger:”höja er till mig ...”
ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ
[32:5] as-Sajdah
Betyder inte som vissa säger: “skall stiga upp till honom (ilayhi) ... "

Det betyder en hedrad plats, d.v.s. hög status hos Allah

Profeten må Gud upphöja hans rang såg också andra saker under natten som han gjorde sin himmelsfärd. Han såg Malik, ängeln som har hand om helveteselden. Malik log inte mot profeten må Gud upphöja hans rang när han såg honom. Profeten må Gud upphöja hans rang frågade varför han inte log mot honom. Jibril svarade: "Malik har inte lett sedan den dag Allah skapade honom. Om han skulle ha lett mot någon, så skulle han ha lett mot dig."

I Paradiset såg också profeten må Gud upphöja hans rang några av de gåvor som Allah förberett till Paradisets invånare. Han såg Horol-^In. De är inte människor men extremt vackra kvinnor. Paradisets manliga invånare kommer att gifta sig med dessa kvinnor. De blir gifta med de män som Allah velat att de ska gifta sig med. I Paradiset, lever ingen människa ogift. Den som föddes och bara levde i några få timmar och sedan dog, kommer att vara 33 år gammal och gift i Paradiset.

Profeten må Gud upphöja hans rang såg al-wildanol-mokhalladon som är en av Allahs vackra skapelser. De är inte människor men däremot tjänare till Paradisets invånare. Deras utseende liknar utbredda pärlor. Den som har lägst status bland invånarna i Paradisets kommer att få 10,000 wildanol-mokhalladon som serverar denne. Var och en av dessa kommer att bära en bricka av guld i ena handen och en bricka av silver i den andra handen.

Profeten må Gud upphöja hans rang såg tronen (^Arsh) som är Paradisets tak. Tronen är den största skapelse som Allah skapat. Allah skapade inget som är större i storlek än tronen. De sju himlarna och jorden i jämförelse med Korsijj, som är en stor skapelse i den övre världen, är liksom en ring som blivit kastad i öknen och Korsijj i jämförelse med tronen, är liksom en ring i öknen. De sju himlarna och jorden i jämförelse med tronen, är liksom ett senapsfrö i jämförelse med havet.

Allah skapade tronen som ett tecken på Sin makt. Han skapade inte tronen för att sitta på den. Det är bara möjligt för den som har en kropp att sitta d.v.s. den som har en övre kroppsdel och en nedre kroppsdel som kan vika sig. Den kroppen har en bakdel som den kan sitta på. Det är inte tillåtet att attribuera något av det till Allah, eftersom Allah inte har någon kropp. Allah liknar inte oss. Han liknar inte heller havet. Han liknar inte luften, själen, ljuset, kropparna eller änglarna. Allah existerar och Han liknar inte något av det som existerar. Ingen liknar Allah. Vad man än föreställer sig i sina tankar, så är Allah annorlunda än det.

Allah skapade tronen för att visa sin makt. Den bärs upp av fyra änglar men på domedagen så kommer den att bäras upp av åtta änglar. Profeten sade att han hade fått tillåtelse att berätta om en av änglarna som bär tronen. När profeten beskrev denna ängel så talade han om för oss att avståndet mellan dennes örsnibb och axel är samma avstånd som det tar för en snabb fågel att flyga i 700 år.

Sedan steg profeten må Gud upphöja hans rang upp till en plats ovanför Paradiset. Han hörde gnisslande pennor som användes av änglarna som kopierade från al-Lawhol-Mahfodh (den bevarade tavlan). Det var där som profeten Mohammad hörde Allahs tal (Kalam). Det är en attribut till Allahs ego. Han hörde Allahs tal som inte liknar vårt tal och som inte sker i en följd. Det är inget ljud som kommer efter ett annat ljud eller ett ord som kommer efter ett annat ord, utan det är en attribut till Allah som är evig och oändlig. Det liknar inte vårt sätt att tala. Allahs tal har vare sig tystnad eller avbrott. Det är ett attribut till Allah som inte liknar skapelsernas attribut.

Profeten må Gud upphöja hans rang förstod Allahs tal. Han förstod att det blev en plikt att be fem bönerna per dag. Innan dess så var det inte en plikt att be dessa fem böner. Tidigare var det en plikt att utföra bönen på kvällen. Först beordrade Allah att profeten Mohammads nation skulle be femtio böner. När profeten Mohammad träffade Moses sade Moses till honom att göra en vädjan (do^a') till sin Herre om att Allah skulle minska antalet böner, eftersom profeten Mohammads nation inte skulle klara av att be femtio böner per dag. Moses sade: "Jag har erfarenhet av Israels folk och jag vet att din nation inte klara av det." Profeten må Gud upphöja hans rang bad sin Herre att minska antalet böner för sin nation. Allah minskade antalet med fem böner. Än en gång så sade Moses till profeten må Gud upphöja hans rang att be Allah att minska antalet böner. Allah gjorde det. Nio gånger vädjade profeten må Gud upphöja hans rang till Allah att minska antalet böner, till dess att bönerna minskades till fem obligatoriska böner. Profeten Moses var till stor hjälp för oss. Om det hade varit obligatoriskt för oss att be femtio böner per dag, så hade det blivit svårt för oss att genomföra dem.

Från Allahs tal så förstod också profeten att en god gärning (hasanah) skulle registreras för en person som har till avsikt att göra en god gärning, även om denne inte gjorde den. Om en muslim utför en god gärning (hasanah) så registreras den gärningen och den goda gärningen multipliceras från tio upp till 700 gånger om. En del människor skulle få sina goda gärningar multiplicerade med mera än det. Den som utför en dålig handling får en dålig gärning registrerad (sajji'ah). Den som tänker göra en dålig gärning men sedan avstår från att utföra den, så registreras den som en god gärning. Här bör man lägga märke till skillnaden mellan två saker. Om en tanke kommer in i en människas huvud om att denne ska göra något syndfullt och om denne person börjar funderar om denne ska göra det eller inte, men tillslut väljer att avstå från att göra den syndfulla handlingen för Allahs skull, så blir den registrerad som en god gärning. Om en person har en fast intention i sitt hjärta att han vill begå en synd, så blir den handlingen registrerad som en synd även om han inte begick den. Om man tvekar om att begå hädelse eller inte eller om man har en fast intention om att begå hädelse, så hädar man direkt.
« Last Edit: 07, 11 by IslamSweden »