Author Topic: Väsentligheter och villkor under Ramadan  (Read 3126 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Väsentligheterna i fastan
Det finns två väsentligheter  i fastan: 

1. Den första är att man ska ha intentionen att fasta den följande dagen i ramadan.

2. Den andra är att man mellan gryningen och solnedgången ska avhålla sig från att föra in något som har en storlek i huvudet eller genom en av kroppens öppna ingångar, förutom ens rena (tahir) saliv medan det fortfarande är inne i munnen. Man måste också avhålla sig från samlag och onani och att avstå från att tvinga sig själv att spy eller att häda.

Man måste göra intention under natten att man ska fasta nästa dag i ramadan. Det betyder att man ska göra en intention i sitt hjärta, efter solnedgången men före gryningen, att man ska fasta nästa dag. Någon gång mellan solnedgången och gryningen måste man göra intention att man ska fasta nästa dag. Det måste man göra varje natt, inför den kommande fastedagen. At-Tirmidhijj, an-Nasa'ijj och andra berättade att profeten må Gud upphöja hans rang sade:


لا صِيَامَ لِمنْ لمْ يُبَيّتِ النّيَّةَ

Det betyder: Den som inte gör intention att man ska fasta natten innan, får inte sin fasta godkänd.

Man ska göra intention i sitt hjärta att man ska fasta och man behöver inte uttala den med sin tunga. Den som somnade under natten utan att ha gjort intention att fasta och vaknade upp efter gryningen missade tiden när man ska göra sin intention. Den personens fasta blir inte giltig, den dagen. Under denna dag är det obligatoriskt att avstå från allt som de fastande människor avstår från. Man måste fasta tillbaka denna dag vid ett senare tillfälle.

Om kvinnans menstruation eller blödning efter att ha fött barn, upphörde under natten, då måste hon göra en intention om att fasta nästa dag. Det är inte nödvändigt att hon gör reningsbadet (ghosl) för att börja fastan, men däremot för att börja be.

Intentionen för varje obligatorisk fastedag i ramadan måste man göra efter solnedgången men före gryningen för den dag som man ska fasta. Den som fastar en frivillig fasta har tid på sig att utföra intentionen fram till förmiddagsbönens tid (Dhohr), såvida man inte har begått något av det som ogiltigförklarar fastan från gryningen.

Den som fastar får inte stoppa in något ämne i kroppen från någon öppen ingång, oavsett om det är mat, dryck eller något annat. De öppna ingångarna i kroppen är munnen, näsan, ändtarmsmynningen, vaginan m.m. Vätska som sugs upp av hudens porer gör inte så att ens fasta blir ogiltig, eftersom porerna i huden inte betraktas som öppna ingångar. Om man till exempel, smörjer in huden med olja så avbryts inte ens fasta.

Ens fasta blir ogiltig om man avsiktligt äter eller dricker medan man kommer ihåg att man fastar och vet att det är förbjudet att äta och dricka. Om man bryter sin fasta under mordhot, så blir ens fasta inte ogiltig. Den som avbröt sin fasta utan en anledning måste fasta tillbaka de dagar som han skulle ha fastat. Om man sväljer sin egna rena saliv, medan det fortfarande är inne i munnen, så avbryter det inte fastan. Ens fastan blir ogiltig om det kommer saliv utanför munnen d.v.s. att saliv separeras från tungan och ut till läpparna och sedan förs tillbaka in i munnen och därefter sväljs. Om ens saliv är blandat med något annat, oavsett om det var rent eller inte och om man sedan svalde det, så blir ens fasta ogiltig.

Ens fasta blir inte ogiltig om man andas in något som är svårt att undvika att andas in. Det inkluderar damm från gatan, damm från golvet och liknande. Om man röker en cigarett så avbryts fastan för den som röker. Fastan avbryts inte för den som sitter vid sidan om och andas in röken. Fastan avbryts inte heller för den som andas in lukten av rökelser eller andra lukter.

Ett av villkoren för att fastan ska bli giltig är att man avhåller sig från sexuellt umgänge medan man fastar. Om en person inte vet om att man måste avhålla sig från att ha sexuellt umgänge, medan man fastar eller om man glömmer av att man fastar och har sexuellt samlag, då blir ens fasta inte ogiltig. Om en man och en kvinna har sexuellt umgänge medan de fastar och vet att det är förbjudet samt kommer ihåg att de fastar, så avbryts deras fasta och den blir ogiltig. Boten som enbart gäller mannen och som han måste betala för att han ogiltiggjort sin fasta p.g.a. att han har haft sexuellt umgänge ska utföras enligt följande ordning:

1. Att frigöra en muslimsk slav.
2. Om han inte kan det så ska han fasta två månmånader i följd, för att gottgöra de dagar som blev ogiltigförklarade p.g.a. att han hade sexuellt umgänge.
3. Om han inte kan det, så ska han ge mat till 60 fattiga muslimer. Boten består av två medelstora kupade händer som förs samman sida vid sida (modd) med huvudfödan som finns i området. 

Om man onanerar med sin egen hand eller om ens fru onanerar åt sin man, så avbryts fastan. Om mannen eller kvinnan gör så att det kommer ut sädesvätska från någon av dem genom att exempelvis kyssa varandra eller p.g.a. någon annan fysisk kontakt så avbryts deras fasta. Om man drömmer något som leder till att man blir sexuellt upphetsad och om det kommer ut sperma (manijj) p.g.a. det som man drömde så blir ens fasta inte ogiltig.

Ens fasta blir ogiltig om man tvingar sig själv att spy, oavsett om man stoppar fingrarna i munnen eller om man gör det på något annat sätt. Om en person tvingar sig själv att spy, oavsett om man sväljer en del av spyan eller inte, så blir ens fasta ogiltig och man måste fasta tillbaka den dagen. Om man spyr men utan att man tvingar sig själv att spy, så avbryter man inte sin fasta så länge man inte sväljer något av spyan eller så länge ens saliv inte blandats med spya (najas) och så länge man inte sväljer det.

Det finns olika uttalanden gällande slem eller blod som droppar från näshålorna ner i halsen. Enligt imam ash-Shafi^ijj, blir fastan ogiltig om slemmet når den del av svalget som bokstaven ha'ح  kommer ut från. Enligt imam abo Hanifah, blir ens fasta inte ogiltig om slemmet nådde tungan och om personen svalde det, så länge man inte sväljer det efter att det har separerat från ens tunga och ut till läpparna.

Slutligen så måste muslimen avstå från alla former av apostasi d.v.s. att avstå från att begå någon form av hädelse som leder till att man träder ut ur islam.

Om man begår apostasi så blir ens fasta ogiltig, även om man återvänder till islam direkt efter att man har begått hädelse. När man återvänt till islam måste man avstå från att äta resten av dagen och allt annat som gör fastan ogiltig. Man måste också fasta tillbaka den dagen som man inte fastade efter ramadan.


Villkoren i fastan
Ett villkor för att fastan ska bli giltig är att man inte blir galen, inte ens för ett ögonblick. Om man blir galen under dagen eller under en del av dagen, även för en stund, blir ens fasta ogiltig. Om man tappar sitt medvetande, medan man fastar, från solnedgången till soluppgången, blir ens fasta ogiltig. Om man tappar medvetandet, en del av dagen, så blir ens fasta inte ogiltig. Om man somnar så blir ens fastedag inte ogiltig, även om man sov hela dagen.