Author Topic: Zakat al-fitr, allmosan i Ramadan  (Read 2804 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Allmosan - Zakah Fitr
Allmosan är en plikt för varje muslim som lever en del av Ramadan månad och en del av Shawwal månad som är månaden efter ramadan.

Allmosan (Zakah) som varje muslim måste betala är en ”sa^” som är två medelstora kupade händer som slås samman sida vid sida och som fylls fyra gånger, med den vanligaste grödan i området. Det är en plikt för muslimen att betala allmosa för sig själv och för de muslimer som denne försörjer, om denne hade tillräckligt med medel för att täcka sina skulder, kläder, husrum och levebröd samt levebrödet för de som denne måste försörja på Fitr festens dag (^Îd-ol-Fitr) och den efterföljande natten.

Mannen måste betala för sin fru, sina barn som inte har nått puberteten (mokallaf), sina slavar och sina fattiga muslimska föräldrar. Han behöver inte betala för sina barn som uppnått puberteten eller för sina föräldrar som inte är fattiga utan deras tillåtelse. Det är tillåtet att betala Zakah Al-Fitr när som helst under ramadan, även under den första natten. Det är rekommenderat att betala Zakah efter morgonbönen (sobh) men före ^Id bönen (Salat al-^Id). Det är förbjudet att vänta med att betala Zakah Al-Fitr tills efter solnedgång, under högtidsdagen, utan en ursäkt.

Mottagare av allmosa (Zakah)
Intentionen är obligatoriskt för alla kategorier av Zakah när man lägger sin Zakah åt sidan. Zakah får enbart ges till de åtta kategorierna av muslimer som förtjänar att få Zakah. Det nämndes tydligt i Koranen, i sorat at-Tawbah, vers 61:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فيِ الرِّقَابِ وَ الْغَرِمِينَ وَ فيِ سَبِيلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ

1.   De som är fattiga och som tjänar mindre än hälften av sina grundläggande behov (al-foqara').
2.   De som är fattiga och som tjänar hälften av, men mindre än sina grundläggande behov (al-masakin).
3.   De som samlar in Zakah och som har fått det i uppdrag av kalifen (al-^amilona ^alajha)
4.   De nya konvertiterna i islam, vars hjärta håller på att förenas (al-mo'allafato qolobohom).
5.   De slavar som har otillräckligt för att uppfylla sina kontrakt, för att kunna köpa sig fria från sin ägare
        (ar-riqab).
6.   De som inte kan betala sina skulder (al-gharimon).
7.   De frivilliga kämparna (fi sabilillah).
8.   De resande som inte har tillräckligt för att nå sin destination (ibn-os-sabil).

Det är inte tillåtet eller giltigt att beta allmosa till någon annan än dessa åtta kategorier av muslimer som har blivit specifikt nämnda i Koranen. Det är därför som det inte är tillåtet att betala allmosan till några välgörande projekt, sjukhus eller till något liknande, när man ska göra denna obligatoriska handling.

Observera att det finns fem tider att betala Zakatol Fitr:

1.    Tiden då det är tillåtet: Hela Ramadan månad.
2.    Tiden då det är obligatoriskt: Efter solnedgången på den sista dagen i Ramadan tills innan
      solnedgången på ^Id dagen.
3.   Den bästa tiden: Innan ^Id bönen, förutom om man dröjer med att betala den för att vänta på de                       förtjänta släktingarna.
4.   Tiden då det är ogillat: Efter ^Id bönen tills solnedgången.
5.   Tiden då det är förbjudet: Efter solnedgången på ^Id dagen.

I allmänhet så är det förbjudet att dröja med att betala någon Zakah tills efter det att den skall betalas om man kan komma åt sina pengar, de förtjänta människorna är närvarande, palmfrukter är torra, grödan har separerats från höet, det brutna guldet eller silvret har separerats från orenheterna, och det finna ingen viktig eller världslig sak som fördröjer ägaren från att betala Zakah.

Därför så är det syndigt att dröja med att betala Zakah efter tiden då den skall betalas om man kan göra det och inte har en befrielse. Man måste betala den rätta summan Zakah även om man förlorat sina pengar på grund av en eldsvåda, ett rån eller annat.

När man delegerar någon annan att betala sin egen Zakah så är det på sitt eget ansvar att försäkra sig om att den delegerade är tillförlitlig och kunnig i att distribuera Zakah.
« Last Edit: 07, 08 by IslamSweden »