Author Topic: Vem måste fasta i ramadan?  (Read 5655 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Vem måste fasta i ramadan?
« on: 07, 03 »
Det första kravet för att fastan ska bli obligatorisk är att man är muslim. I denna värld begär vi inte att icke muslimer ska fasta men i livet efter detta, kommer de att bli straffade för att de inte har fastat, likväl som de kommer att bli straffade för att de var vantrogna. Den första plikten för en icke muslim är att omedelbart bli muslim och sedan blir fastan en av många obligatoriska handlingar.

Det andra villkoret är att man har uppnått puberteten. Det är inte obligatoriskt för barnet att fasta. Det är en plikt för vårdnadshavarna att beordra barnet att fasta, när han eller hon har blivit sju månår gammal, förutsatt att barnet klarar av att fasta och inte skadas av att fasta. Man måste också vara vid sina sinnens fulla bruk för att fastan ska bli obligatorisk. Fastan är inte en plikt för en sinnessjuk person. 

Det är inte heller obligatoriskt för en person, vars kropp inte klarar av att fasta p.g.a. ålder eller sjukdom. Om man blir skadad av att fasta d.v.s. om det skulle resultera i att ens sjukdom förvärras eller att man kan dö om man fastar, då är det förbjudet att fasta. Den som inte fastar p.g.a. ålder eller en obotlig sjukdom behöver inte fasta tillbaka de dagar som de inte fastade i ramadan. I stället ska de betala en bot till en fattig muslim, för varje dag som de inte fastade. Man kan betala boten till samma person varje dag eller så kan man välja att betala boten till olika människor. Boten består av två medelstora kupade händer som förs samman sida vid sida (modd) med huvudfödan som finns i det landet.

Fastan är inte en plikt för den menstruerande kvinnan eller för kvinnan som blöder efter att ha fött barn. Det är förbjudet för dem att fasta. En kvinna som inte fastat alla dagar i ramadan p.g.a. dessa orsaker måste fasta tillbaka varje dag som hon inte fastade. 

Om en gravid kvinna fruktar att hon och hennes barn skadas om hon fastar, så behöver hon inte fasta. Det inkluderar även den kvinna som ammar. Hon behöver inte fasta om hon fruktar att hon själv eller sitt barn kommer att skadas om hon fastar. Både den gravida kvinnan och kvinnan som ammar, måste fasta tillbaka varje dag som de inte fastade, vid ett senare tillfälle. Om orsaken till att kvinnan inte fastade berodde på att hon enbart fruktade att skada sitt barn då ska hon fasta de dagar som hon inte fastade samt betala en bot. Denna bot består av två medelstora kupade händer som förs samman sida vid sida (modd) med huvudfödan som finns i det område som hon lever i, för var dag som hon inte fastade.

Den som reser ett gångavstånd, på två eller flera dagar (cirka 47 kilometer) behöver inte fasta, såvida ens resa inte är syndfull. De som reser är tillåtna att avbryta fastan även om resan är lätt, såsom att man exempelvis korsar avståndet snabbt med flyg eller bekvämt med bil eller tåg. Att resa är inte baserat på hur lätt eller svår resan är, utan det har med avstånd att göra. Denna möjlighet för de resande nämns i Koranen. Allah sade i sorat al-Baqarah, vers 185:


وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدِّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Versen betyder: [Om man är sjuk eller reser, så är man tillåten att avstå från att fasta, men man måste fasta tillbaka de dagar som man inte fastade, vid ett senare tillfälle.]