Author Topic: Profeten Mohammads nattresa, må Gud upphöja hans rang - Al-Isra' الإسراء  (Read 3490 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Profeten Mohammads nattresa, må Gud upphöja hans rang

Prisad vare Allah, världarnas Herre, den som existerar utan en plats. Alla gåvor och de rätta lovorden tillhör Honom. Må Allah höja profeten Mohammads, må Gud upphöja hans rang, hans Al och följeslagares rang samt beskydda hans nation från det som han fruktar för den. Må himlens och jordens Herre skänka oss uppriktiga intentioner och guida oss till de accepterade gärningarna.

Allah har skickat profeter som en välsignelse till slavarna och skänkte mirakler till profeterna som stärkte sanningsenligheten i deras budskap. Av alla profeter välsignades profeten Mohammad, må Gud upphöja hans rang med flest mirakler. Nattresan och himmelsfärden är ett av många mirakel som profeten Mohammad   fick.

Nattmiraklet (Al-Isra') är bekräftat i Koranen. I sorat al-Isra', vers 1, sade Allah:

إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى
هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ


Versen betyder: [Prisad vare Allah, som gjorde det möjligt för Sin slav Mohammad, att göra nattresan från al-Haram moskén i Mecka till al-Aqsa moskén i Jerusalem, som omges av ett välsignat land .]

Profeten Mohammads nattresa är också bekräftad i en sahih hadith. Det innebär att det råder samstämmighet bland de lärda (ijma^) att profeten Mohammad, må Gud upphöja hans rang reste med både kropp och själ under nattresan från al-Haram moskén i Mecka till al-Aqsa moskén i Jerusalem. Dessutom har de lärda berättat att den som förnekar profeten Mohammads nattresa är vantrogen eftersom den personen säger emot det som tydligt står skrivet i Koranen.

Innan profeten Mohammad, må Gud upphöja hans rang gjorde denna nattresa så öppnades taket på huset där han vistades och Jibril kom ned till honom. Han öppnade profeten Mohammads, må Gud upphöja hans rang bröst och tvättade det öppna området med zamzam vatten. Sedan tömde han något, från en behållare i profetens bröst för att öka hans visdom och styrkan i hans tro. Således förbereddes Allahs sändebud inför de under som han skulle få se i den övre världen.

Nattresan - al-Isra'
Efter att profeten utfört aftonbönen (^Isha') så kom Jibril till honom med ett vitt djur, som var något större än en åsna men mindre än en mulåsna. Det var en boraq som är ett av Paradisets djur. Jibril höll boraq i dennes öra och sade till profeten att han skulle rida på den. När profeten, må Gud upphöja hans rang satte sig på den så började den röra sig framåt. 

Boraq är ett mycket snabbt djur. Boraq steglängd är det längsta avståndet som den kan se med sina ögon. Profeten, må Gud upphöja hans rang och Jibril kom till ett land med palmer. Jibril sade till profeten att han skulle stiga av och be. Profeten, må Gud upphöja hans rang steg av boraq och bad två bönecyklar (rak^ah). Jibril frågade honom: ”Vet du var du har bett?” Profeten, må Gud upphöja hans rang svarade: ”Allah vet!” Jibril sade till honom: ”Det här är Jathrib. Det här är Tajbah.” Innan profeten   immigrerade till al-Madinah så hette staden Tajbah och Jathrib. Staden fick namnet al-Madinah efter att profeten, må Gud upphöja hans rang immigrerat dit.

Boraq fortsatte med profeten, må Gud upphöja hans rang tills han och Jibril kom fram till en ny plats. Jibril sade till profeten, må Gud upphöja hans rang att han åter igen skulle stiga av och be. Profeten, må Gud upphöja hans rang steg av och bad två bönecyklar. Jibril berättade till profeten, må Gud upphöja hans rang att han var i Tor Sina'.

Än en gång så bar boraq iväg med profeten, må Gud upphöja hans rang och än en gång så stannade den och profeten   klev av och bad två bönecyklar. Han var i Bajt Lahm där profeten Jesus (^Isa), må Gud upphöja hans rang föddes. Sedan fortsatte Allahs sändebud att rida på boraq tills de kom in till staden Jerusalem. Profeten, må Gud upphöja hans rang gick till al-Aqsa moskén. Utanför fanns en ring som sändebuden brukade knyta fast sina djur vid. Profeten, må Gud upphöja hans rang knöt fast sin boraq i ringen och gick därefter in i moskén där Allah låtit samla alla profeter, från Adam till Jesus. Profeten Mohammad, må Gud upphöja hans rang ställde sig som imam framför de andra profeterna och de bad tillsammans. Det visar att profeten Mohammad, må Gud upphöja hans rang har högre status än de andra profeterna och sändebuden.

1 – Under profeten Mohammads resa från al-Haram moskén till al-Aqsa moskén, så gjorde Allah det möjligt för profeten, må Gud upphöja hans rang att se några av Hans beundransvärda skapelser. Allah gjorde det möjligt för profeten, må Gud upphöja hans rang att se världen (donja) som en gammal kvinna. Denna gamla kvinna bar emellertid på en hel del juveler och tecken som tyder på denna världs verklighet. Denna värld innehåller väldigt många lyxartiklar som är lockande för begäret, men allt detta kommer att försvinna.

2 – Allah gjorde det möjligt för profeten, må Gud upphöja hans rang att se Satan (Iblis). Profeten, må Gud upphöja hans rang såg något vid sidan av vägen, som inte vågade ställa sig i hans väg eller tala till honom. Profeten, må Gud upphöja hans rang såg Satan som från början var troende och levde tillsammans med änglarna i Paradiset. När Allah beordrade änglarna att falla ned med pannan mot marken (sodjod), utav respekt till profeten Adam, , må Gud upphöja hans rang, så blev också Satan beordrad att falla ned mot marken. Änglarna föll ned mot marken inför Adam i lydnad till Allah. Änglar är aldrig olydiga mot Allah. Satan vägrade lyda Gud och protesterade mot Allahs order. Hans sade: ”Du skapade mig av eld och du skapade honom av lera. Hur kan Du beordra mig att falla ned till marken inför honom?” Den första hädelse som utfördes var när Satan protesterade mot Allahs order.

3 – Under sin resa kände profeten   lukten av en god doft. Han frågade Jibril om denna behagliga doft och Jibril berättade att denna goda doft kom från en kvinnas grav som brukade kamma Faraos dotters hår. Den kvinnan var en god och from troende. En dag när hon kammade Faraos dotters hår så föll kammen från hennes hand. Då sade hon: ”Bismillah.” Faraos dotter frågade henne: ”Har du en annan Gud än min far?” Kvinnan sade: ”Min Herre och din fars Herre är Allah.” Faraos dotter talade om för sin far vad som hade hänt. Farao krävde att kvinnan skulle häda och lämna islam, men hon vägrade. Då hotade Farao att döda hennes barn. Han hämtade en stor kittel med vatten och gjorde upp en stor eld under den. När vattnet kokade så hämtade Farao hennes barn och började sänka ned dem en efter en i kitteln. Kvinnan var helt orubblig i sin tro, under tiden som allt skedde. När Farao sträckte sig efter hennes yngsta barn, en liten pojke som fortfarande ammades och som hon tyckte synd om, så gjorde Allah det möjligt för detta barn att tala. Han sade till sin mor: ”Åh mor, var tålmodig. Tortyren i livet efter detta är väldigt mycket svårare än tortyren i detta liv och var inte motvillig, ty du har rätt.” Då begärde kvinnan att Farao skulle samla ihop hennes och hennes barns ben och begrava dem i samma grav. Farao lovade henne det och sänkte därefter ned henne i det kokande vattnet. Hon dog som martyr. Den goda doft som profeten, må Gud upphöja hans rang kände lukten av kom från hennes grav och är ett tecken på hennes höga status.

4 – Under sin resa såg profeten, må Gud upphöja hans rang människor som planterade och skördade på två dagar. Jibril sade till profeten, må Gud upphöja hans rang: ”De var människor som kämpade för Allahs skull (mojahidon).
 
5 – Profeten, må Gud upphöja hans rang såg också människor som fick sina läppar och tungor avklippta med saxar gjorda av eld. Jibril sade till profeten, må Gud upphöja hans rang: ”De var upproriska talare (fitnah) som vilseledde människor.

6 – Profeten, må Gud upphöja hans rang såg också en tjur som var på väg ut genom en mycken liten utgång. Jibril sade till profeten, må Gud upphöja hans rang: ”Detta är ett exempel på det dåliga ordet, en gång uttalat så kan det aldrig tas tillbaka.

7 – Profeten, må Gud upphöja hans rang såg människor beta som djur med mycket lite kläder på sina privata delar. Jibril sade till profeten, må Gud upphöja hans rang: ”De vägrade att betala allmosa (zakah).

8 – Profeten, må Gud upphöja hans rang såg änglar som krossade huvuden på människor med stenar. Människorna återfick sin ursprungliga huvudform och sedan krossade änglarna huvudet på dem igen och så vidare. Jibril sade till profeten, må Gud upphöja hans rang: ”Dessa är de, vars huvud kändes för tungt för att utföra bönen. De som brukade sova utan att be.

9 – Under sin resa såg profeten, må Gud upphöja hans rang människor som kämpade om att äta ruttet kött. De ignorerade köttet som var skuret och oförstört. Jibril sade till profeten, må Gud upphöja hans rang: ”De är människor från din nation som utelämnade det som var tillåtet (halal) och förtärde det som var förbjudet (haram).” Detta hänvisar till vad som händer med de som begår otukt d.v.s. de som utelämnar det tillåtna äktenskapet och istället begår otukt som är en synd.

10 – Profeten, må Gud upphöja hans rang såg också människor som drack vätska, som var blandat med vatten och blod, från människors kroppar som begått otukt. Jibril sade till profeten, må Gud upphöja hans rang att dessa var de som drack alkohol, vilket är förbjudet i denna värld.

11 – Profeten, må Gud upphöja hans rang såg människor som rev sina ansikten och bröst med fingernaglar av mässing. Jibril sade: ”Det är exempel på vad som sker med de som har skvallrat (ghibah) om andra.” Skvaller är en mycket ful synd. Det är att nämna något i frånvaro av sin muslimske broder eller syster som är sant, men som denne inte tycker om att man nämner.
« Last Edit: 07, 02 by IslamSweden »