Author Topic: Slavinnans hadith حديث الجارية  (Read 2473 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Vem har sagt att al-Albani (Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî) är hafidh eller muhadith?
Han själv har sagt att han inte kan en enda hadith med hela isnad från profeten Mohammad till hans tid. Han säger att han lär och läser från böcker.
De frågade honom om vem hans sheikh var? Han har ingen sheikh
Al-Albani är inte hafidh så han kan inte bedöma hadith på grund av att han inte har den kunskapen som krävs för detta.
Det är al-Albani som tror att Allah finns i himlen eller ovanför himlen och inte muslimernas tro. (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 82-83)

I inledning till sahih muslim så säger muslim själv att han har visat sin samling till de lärda och många lärda som var starkare än honom inom hadith, de godkände inte 7 stycken och slavinnans hadith är bland dessa 7.
En hadith säger emot Koranen
En hadith kan aldrig gå emot en vers från Koranen

Boken som är ovanför al-Arsh är sahih, Bukhariyy och Nasaiyy och Ibn Hiban och hans uttalande:
När Allah skapade skapelserna skrivit i en bok och den boken är ovanför al-Arsh att mina nådiga tecken är större än de onådiga.
 
På vilket sätt bli man muslim? Inte att säga att Gud skulle vara i himlen
Man blir muslim genom att tro och att uttala de två trosbekännelserna.

أين الثرى من الثريا
visdomen bakom att säga detta för att åtskilja mellan två personer som den förste har en högre status och den andre har en lägre status.
thurayah - en hög stjärna
thara - namn på sand

"Ingen är Gud förutom Allah och Mohammad är Allahs sändebud"

كحديث أن الرسولَ قال لرجُلٍ : إنَّ أبي وأبَاكَ في النّار
•   Sägs: profeten Mohammad har sagt till en man att både mannen och profetens pappa ska till helvetet båda två.
(suyuti har sagt att denne är da’if d.v.s. svag)
وحديث إنه يُعطى كل مسلم يومَ القيامَةِ فِداءً لهُ مِنَ اليهودِ والنصارَى
•   Sägs: under Domedagen att varje muslim kommer att rädda en jude och en kristen till Paradiset som belöning.
(bukhariyy har avvisat denna hadith)
وكذلكَ حديث أنسٍ: صَليتُ خلفَ رسولِ الله وأبي بكرٍ وعمرَ فكانوا لا يذكرونَ بسم الله الرحمنِ الرحيم
•   Sägs: att Anas har sagt jag har bett bakom Profeten och bakom Abu Bakr och bakom Omar och de har aldrig läst basmallah
(Sha^fiyy och många hufadh har sagt att denna är da’if d.v.s. svag)

Förklara betydelsen av slavinnans uttalande
Svar:
Detta uttalande är modtarib. Det betyder att, slavinnans uttalande, berättades på ett flertal varierade sätt. Ingen av de som bekräftade att denna hadith var autentisk, tolkade slavinnans uttalande som att Allah skulle uppehålla sig i himlen.

Imam an-Nawawijj har förklarat att frågan ”ayn allah?” i denna hadith är en fråga om Allahs status och inte en fråga om Allahs plats.  Allah är inte beroende av någon plats. Enligt det arabiska språket betyder ”ayna” plats eller status.

Frågan ”ayn allah” betyder: ”Hur mycket glorifierar du Allah?” Slavinnans svar var ”fis-sama” vilket bekräftar hennes tro på att Allah har en hög status. Hon trodde inte att Allah var i himlen. Det är inte tillåtet att tro att profeten frågade henne om Allahs plats. Det är inte heller tillåtet att tro att hon menade att Allah uppehåller sig i himlen eller ovanför himlen.

I boken Ar-Risalah (Budskapet) av Abul-Qasim al-Qushayriyy,
Imam ^Aliyy ibn abi Talib sade:
الإمام عَلِيَّ بْنِ أَبي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : لا يقال أين لمن أيّن الأين
betyder: Frågan ”var” [dvs. plats] gäller inte Den som skapade platserna.

Imam Abu Hanifah, i sin bok Al-Fiqh Al-Absat sade:
نَقَلَ الإِمامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ في شَرْحِهِ عَلى الْفِقْهِ الأَكْبَرِ أَنَّ الإِمامَ أَبا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : كان قبل المكان كان ولم يكن أين ولا خلق وهو خالق كل شىء
Vilket betyder: Allahs existens är evig och platser existerade inte i evighet. Hans eviga existens var före skapade skapelsen.
Han existerade evigt och där fanns ingen plats eller någon annan skapelse i evighet och Han är Skaparen av allting.
 
I hans bok, Al-Fiqh al-Absat, Imam Abu Hanifah sade:
وقال أيضًا (10): " قلت: أرأيت لو قيل أين الله تعالى؟ فقال- أي أبو حنيفة-: يقال
له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا
خلق ولا شىء، وهو خالق كل شىء" اهـ
يقول: "لا أعرف ربي فى السماء أو في الأرض "، وكذا من قال: "إنه على العرش، ولا  أدري العرش أفي السماء أو في الأرض " لأنه نسب المكان لله ومن 

Vilket betyder: <<Allah existerade evigt och där fanns ingen plats; Han existerade före skapade skapelsen. Han existerade och där fanns ingen plats, skapelse, eller sak; och Han är Skaparen av allting. Han som säger ‘Jag vet inte om min Gud är i himlarna eller på jorden', är en kafir. Också är en kafir vem som än säger att `Han är på Al-^Arsh och jag vet inte om Al-^Arsh är i himlen eller på jorden.>>

Imam abu Mansur al-Baghdadiyy berättade i sin bok, Al-Farqu Baynal-Firaq, att Imam ^Aliyy, den fjärde kalifen, må Allah belöna hans gärningar, sade:
كان الله و لا مكان، و هو الان على ما عليه كان
Vilket betyder: «Allah har existerat i all evighet och innan det fanns någon plats och Han är nu, som Han alltid har varit [utan en plats].»

Imam ^Aliyy, må Gud vara honom nådig sade:
إنَّ الله تَعَالى خَلَقَ العَرْشَ إظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَلم يَتَّخِذْهُ مَكانًا لِذَاتِهِ
Vilket betyder: «Allah skapade tronen för att visa Sin mäktighet och har inte gjort den till en plats för Sig. »

Uttalandet berättade Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadiyy om i sin bok Al-Farq Baynal Firaq efter att ha överfört enigheten om att Gud är fri från platser och begränsningar.

Allah sade i sorat ash-Shora, vers 11:
قال تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
Versen betyder: [Allah liknar inte någon eller något]. I en hadith relaterad till al-Bokhari berättade profeten: ”Allah har existerat i all evighet och inget annat har existerat i all evighet tillsammans med Honom.”

Det arabiska språket är väldigt rikt och man måste tolka enligt vad som passar både det språket man ska tolka det till, logiken och den islamiska tron.

När profeten Mohammad (صلى الله عليه وسلم) frågade slavinnan: "Ayn allah? (أين الله ؟)", sade de lärda att det betydde att han frågade henne om Allahs status. Hon svarade: "Fis-sama' (في السماء)" vilket betyder att Allah har den högsta statusen. Det betyder inte i himlen! Och INTE heller ovanför himlen! När slavinnan sade: "Fis-Sama’"
När du säger Ta^ala, så betyder det INTE att Han gick upp högt, det betyder att Han har en hög status. Att tro att Allah finns i himlen eller ovanför himlen är inte muslimernas tro utan judarnas tro.
 
Det som slavinnan sade betyder: "Qadroho قدره (status eller rank) är hög" som är enligt tolkningarna av de lärda inom Islam såsom Ash-Shaf^iyy och Abo Hanifah.

Imam Malik sade att hon var stum och att hon pekade. Det sades: ayna rubbuki (أين ربك). Slavinnan svarade: fi sama’. Imam Malik berättade samma hadith men han formulerade sig på ett annat sätt. I Maliks berättelse frågade profeten slavinnan om hon trodde på båda delarna av trosbekännelsen d.v.s. shahadatayn och hon sade: "Ja!" Profeten sade att de skulle befria henne. Ändå envisas mushabbihah på att använda sig av den bokstavliga betydelsen och påstår att profeten frågade henne om var Allah är och att slavinnan sade: "I himlen”, med betydelsen att himlen skulle vara en plats som Allah befinner sig i.

Imam Muslim berättade och ^olama’ d.v.s. lärda som an-Nawawiyy och andra tolkade.
Slavinnan frågades: tror du på innebörden av trosbekännelsen? Hon sade: ja.
Profeten sade, vilket betyder: frige henne (atashhadina bi an la ilaha illallah)
أتشهدين أن لا إلـٰه إلا الله
Ingen var emot tolkningen som de lärda gjorde.

”Vad tror du om Guds Makt, yttersta glorifiering. Guds Makt är över all makt, d.v.s. att man dyrkar Allah (Gud).”

Imam al-Bayhaqiyy sade också "hadith al-jariyah är Modtarib (motsägande, därför den har fem olika återberättelser) och det var sahih, det skulle betyda att Profeten frågade henne om hennes tro på Allah och hon visade på att Allah har en väldigt hög status, därför Allah är fri från att vara på en plats." Denna ta'weel d.v.s. tolkning från Imam al-Bayhaqiyy har att göra med det arabiska språket och är tolkat i enlighet med det arabiska språket och enligt vad som passar den islamiska tron och logiken.

Den kan inte användas som bevis i religionen om den motarbetar en hadith mutawatir, undantaget är om man skulle ge en förklaring som inte går emot religionen.

•   Ahad (آحاد) betyder att den är berättad av en person; d.v.s. ingen kedja utan jättesvag.
•   Modtarib (مضطرب) betyder att den kom i flera olika sätt och tal, d.v.s. versioner.
•   Mutawatir (متواتر) betyder att den är återberättad av en stor mängd muslimer på ett sätt som är omöjligt för dem att kommit överens om att ljuga om det, från början av kedjan av berättare till dess slut. De har sett eller hört vad dem återberättat och att det var sant, d.v.s. inte misstolkat. (antalet mutawatir hadith är cirka femtio)

Mushabbihah tolkning av slavinnans hadith motarbetar hadith umirtu حديث أمرت

Profeten Mohammad (صلى الله عليه وسلم) sade:
أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام
Vilket betyder: Jag blev beordrad att strida folket tills de säger 'Ingen är Gud förutom Allah och att Mohammad är Allahs sändebud' och utför bönerna och betala Zakat. Om dem gör det så har dem bevarat sitt blod och pengar, utom om så bedöms på grund av islams regler. Allah kommer döma dem för vad som är annat än det.
[al-Bokhari och Muslim]

ارحموا منْ فى الأرض يَرْحَمكُمْ منْ فى السّماء
Vilket betyder: Om du är barmhärtig mot de på jorden, så kommer änglarna som ockuperar himlarna att hämta Allahs barmhärtighet till dig.
[at-Tirmidhi]

Al-Albani (mushabbih) misstolkade denna hadith och påstod att den skulle betyda 'Förbarma er över dem som är på jorden, så kommer Han som är ovanför himlen att förbarma Sig över er' och att detta skulle utgöra ett starkare bevis för Allahs höghet än slavinnans hadith.

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ
Vilket betyder: [Allah vet allt om dig, var än du är.]

Misstolkarna som tolkade versen bokstavligt sade att den betyder: "Allah är med dig var du än är."
ما في السماء مَوضِعُ أربع أصابع إلا وفيها مَلَكٌ قائِمٌ أو ساجِدٌ أو راكِع
Vilket betyder: “Det finns inget avstånd (utrymme) större än fyra fingrar i himlen där det inte finns en ängel stående eller bockande (gör ruku^), eller nedfallande (gör sujud).”

Al-Bukhariyy, al-Bayhaqiyy och Ibnul-Jarud berättade att Allahs Sändebud, sallallahu ^alayhi wa sallam sade:
كان الله و لم يكُنْ شئٌ غيْرُهُ
Vilket betyder: «Allah existerade evigt och inget annat existerade.»

Denna hadith bevisar att endast Allah existerade utan en början, före skapade någon av skapelserna. Där fanns ingenting förutom Allah, d.v.s. ingen plats, ingen rymd, ingen himmel, ingen jord, inget ljus och inget mörker.

قالَ الامام أحمد: مَن قالَ أنَ اللهَ جسم لا كالأجسام كَفَرَ
Vilket betyder: Vem än som säger att Allah är en kropp olikt kropparna har hädat (begått kufr)
[Ahmad Ibn Hanbal]

قال الله تعالى: إن كُلُّ مَن فىِ السَّمَوَتِ وَالأَرضِ إِلا ءَاتىِ الرَّحمَنِ عَبدًا
Sorat Maryam, vers 93 betyder: «Alla de som är i himlen och på jorden måste komma till Allah som slavar.» I denna Tafsir (en bok som förklarar Koranen), sade Imam ar-Razijj: «… Det är bestämt genom denna vers att allting som existerar i himlen och på jorden är en slav till Allah (det vill säga ägda av Allah) och det är också obligatoriskt att tro, att Allah är fri från att vara ägd, därför att Han är fri från att vara på en plats, i en riktning eller på ^Arsh eller Korsij.»

هُوَ الأَوَّلُ والأخِرُ
Sorat al-Hadid, Ayah 3 betyder: [Allah är Den vars existens är utan början och utan ett slut.]

Avslutning
Det är Ijma^ d.v.s. konsensus att Allah inte vistas på en plats. Det är också logiskt för Han är INTE i behov av någonting. Att tro att Allah skulle finnas på en plats visar på att man har tillskrivit förändring och utveckling till Allah. Allah ändras INTE och utvecklas INTE, förändring och utveckling ett tecken på behov och Allah är fri från behov. Allah existerade innan platserna existerade. Platserna är skapade och har en början och Allah är Skaparen och har ingen början.

Vad är en salafi eller salafister?
Svar: Salaf var de lärda som levde under de första tre århundradena efter profeten Mohammads immigration (Hijrah).

http://alsunna.org/byaan-ahl-aalsnah-fy-shrH-Hdyth-aaljaaryah.html
http://www.alsunna.org/aalrd-ela-aalmjsmah-fy-shrH-Hdyth-aaljaaryah.html
http://alsunna.org/Hdyth-aaljaaryah-waan-lfDh-ayn-aallh-soeaal-en-aalmkaanah-waelwa-aalshrf-la-en-aalmkaan.html
http://www.alsunna.org/What-is-the-meaning-of-Hadith-al-Jariyah-slave-woman-asking-about-Allah.html
http://alsunna.org/The-Hanbali-Salafi-Proofs-in-Clearing-Allah-from-Being-a-Body-or-contained-in-a-Place.html
http://sunna.info/Lessons/islam_522.html
« Last Edit: 05, 15 by IslamSweden »