Author Topic: Mohammad Nasiroddin al-Albani  (Read 1917 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Albani är en stor ledare av wahhabiterna som har många avvikelser, vissa där han säger:

-Han påstår att Allah är en kropp.
-Han påstår att Allah uppehåller sig i riktningar.
-Han påstår att Allah är en kropp med organ.
-Han påstår att profeten Mohammad var en vilseledd person, sen vägledda Allah honom till islam.
-Han påstår att det är en dålig innovation (bid^ah) att använda ”masbaha” (träpärlor för dhikr - tasbeeh), d.v.s. radband.
-Han begärde att förstöra profeten Mohammads grav och jämna den med marken därför miljoner muslimer besöker profetens grav för att visa sina respektfulla hälsningar.
-Han sade också att det är kofr för palestinierna att stanna i Palestina!! Titta på Al-Liwa' dagstidning datum 7/7/93 och boken: “Fatawi Al Albaniy” sidan 18

Han har många avvikelser bland dem är citerade och med fullständiga referenser i den följande undersökningen (på arabiska):

- Han påstår att besöka muslimernas gravar på Eid är förbjuden bid^ah!!!
Se "Fatawa al-Albani" sidan 63 انظر كتابهم فتاوى الألباني

- Han tillsammans med wahhabiterna påstår att helvetet kommer att upphöra som Ahmad ibn Taymiyyah påstod och som bekräftades av Albani!!
انظر "رفع الأستار" تحقيق الألباني ص28 وكتاب "حادي الأرواح" لابن القيم ص256 وكتاب "القول المختار لفناء النار" لعبد الكريم الحميد، ص7، وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص/427، المكتب الإسلامي-بيروت.

-Albani invände mot Imam al-Bokhari för tolkat Sorah 28, vers 88 {Illa Wajhah} med Herravälde!!
Se: انظر كتاب "فتاوى الالباني" ص523 حيث اعترض الألباني على تأويل البخاري وقال: من يؤول هذا التؤيل لا يكون مسلما.
 Detta är ett urval bland hans vilseledning i Aqeedah, d.v.s. trosläran så som följande ämnen:

الفصل الأول شذوذ الألباني في العقيدة ‏

Albanis vilseledning om Kalamollah
الفصل الثاني بيان شذوذ الألباني في مسألة كلام الله ‏

Albanis vilseledning om ta’weel
الفصل الثالث بيان شذوذ الألباني في مسألة التأويل ‏

Albanis förnekelse av Imam al-Bokharis ta’weel, d.v.s. tolkning
الفصل الرابع إنكار الألباني تأويل البخاري ‏

Albani påstår att oavsett vem som säger kofr är undantaget som den som blir hotad
الفصل الخامس يدعي الألباني أن كل من تكلم بالكفر أو يكفر بالفعل في حكم ‏المكره ‏

Albanis vilseledning om tawassol och istighatah
الفصل السادس بيان شذوذ الألباني في مسألة التوسل والاستغاثة ‏

Albani påstår att det är förbjudet att öka i talbiah (d.v.s. att säga ” Labayka-Allahomma Labayk”) som Salaf och Khalaf gjorde
الفصل السابع يدعي الألباني أنه لا يجوز الزيادة في التلبية على تلبية رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم

Albani påstår att vår profet var vilseledd och påstår att muslimer som gör tawassol via profeterna och awliya’ (fromma) är vilseledd
الفصل الثامن يعتبر الألباني النبي صلى الله عليه و سلم ضالا كما يعتبر  -المتوسلين بالأنبياء و الأولياء ضالين

Albanis vilseledning om shirk
الفصل التاسع شذوذ الألباني في مسألة الشرك

Albani förnekar dödsängeln Azraeels namn
الفصل العاشر الألباني ينكر تسمية ملك الموت عزرائيل

Albani avviker från Ahlos-Sonnah
الفصل الحادي عشر بيان شذوذ الألباني عن أهل السنة و الجماعة

Albani begärde att förstöra profetens spår och förbjuder att säga "Assalamo ^Alayka 'Ayhan-Nabiy" i bönen
الفصل الثاني عشر الألباني يدعو إلى هدم ءاثار الرسول و يمنع من قول " السلام عليك أيها النبي ..." في الصلاة

Albani avviker från de fyra skolorna
الفصل الثالث عشر شذوذ الألباني عن المذاهب الاربعة

Albani avviker från majoriteten av nationen
الفصل الرابع عشر شذوذ الألباني عن الجمهور فيحكم على نفسه بأنه ليس جمهوريًّا

Albani och judarna
الفصل الخامس عشر: الألباني و اليهود

Albanis vilseledning i Fiqh, d.v.s. regler
الفصل السادس عشر ‏شذوذ الألباني في الأحكام

Albani förbjuder användandet av Sobha - Masbahah pärlor för dhikr
الفصل السابع عشر تحريم الألباني استعمال السبحة للذِّكر

Albani förbjuder att be mer än 11 raka^ah i Qiamollayl  Ramadan
الفصل الثامن عشر يمنع الألباني الزيادة على إحدى عشرة ركعة في صلاة قيام رمضان

Albani påstår att be mer än 11 rak^ah i Ramadan är dålig bid^ah
الفصل التاسع عشر يدعي الألباني أن قيام اليل بأكثر من إحدى عشر ركعة بدعة و يرى أن هذا ليس بطاعة

Albani förbjuder be sonnah bön före Jomo^ah och efter Adhan påstår det är dålig innovation.
الفصل العشرون الألباني يمنع سنة الجمعة القبلية قبل الجمعة و بعد الأذان بحجة أنها بدعة
 
För detaljer om dessa ämnen, se denna arabiska undersökning som citerar dessa uttalanden med fulla referenser och motbevisar dem: 
http://www.alsunna.org/albani.htm
 
Detta är därför Albani och wahhabiterna är ansedda som vilseledda. Deras påstående är p.g.a. av deras vilseledning från Ahlos-Sonnah. Albanis sekt, wahhabiterna, även deklarerade hädelse till anhängarna av imamerna av de fyra maghahib (As-Shafi^iy, Abo Hanifah, Malik och Ahmad bin Hanbal) som tydligt nämndes i deras så kallade bok ” Ad-Deen Al Khalis” sida 140 tryckt Beirut i Libanon.

Wahhabiterna är vilseledda och vi måste varna nationen från dem, deras fatwa och deras böcker därför de försvarar inte vår nation.

För mer information se här: http://alsunna.org/The-Radical-ideas-of-Wahhabis-towards-Muslims.html
« Last Edit: 11, 18 by IslamSweden »