Author Topic: Allah är Skaparen av allting  (Read 2448 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Lovprisning till Allah, världarnas Herre, Honom tillhör givmildheten, hedersgåvor och de fullkomliga lovorden och må Allah höja rangen för vår mästare Mohammad och beskydda hans nation mot det, han fruktade för den.

Bland de mest väsentliga sakerna i tron, som det finns stor okunskap om är, ”att Gud är Skaparen av allt.” Man ska tro på att Allah är Skaparen av allting, om det handlar om mängder, rörelser, stillestånd eller hjärtans och synens rörelser. D.v.s. där är ingen annan skapare av kroppar, rörelser och stillestånd än Allah. Allah, vare upphöjd är Den Ende som skapar, d.v.s. att frambringa sakerna från icke-existens till existens, endast Han är tillskriven med Gudomlighet.

Gudomligheten är förståndsmässigt ogiltigt för andra än Allah, det är också ogiltigt att något blir skapat av andra än Allah, vare upphöjd. Betydelsen av att skapa i detta sammanhang är att bringa till existens från icke-existens. Hela världen är en tillblivelse, d.v.s. den har varit icke-existens och därefter skapade Allah den i överrensstämmelse med Sin Vilja. Det stämmer inte som filosofer hävdar att Allah inte har skapat universumet, men att Allahs existens nödvändiggjorde universumets existens.   

De gick länge i sin hädelse och sade att Allah är evig och universumet är evigt och hävdade att Allahs eviga existens nödvändiggjorde universumets existens tillsammans med Honom i evigheten. Därvid innehåller filosofernas tro två hädiska uttalanden. Det första är deras uttalande om att universumet existerar p.g.a. Allahs existens och inte för att Allah skapade det. Det andra hädiska uttalandet är deras uttalande om att universumet i all evighet har existerat med Allah. De hävdar att på samma sätt som Allah inte har en begynnelse på Sin existens så har universumet inte heller en begynnelse på sin existens.

För cirka 800 år sedan blev några människor förblindade av forntidens filosofers uttalande och de övergick till deras tro, häribland var Ibn Sina och Al-Farabi. Dessa två samt deras likheter, som gav filosoferna stöd i detta är vantrogna. Och på samma sätt som Aristoteles och de andra filosoferna från tiden före profetens skickades är vantrogna, döms dessa också som vantrogna trots att de tillskriver sig själv islam. Det har berättats att Ibn Sina lärde sig Koranen utantill på kort tid under slutet av sitt liv, men han ångrade sig inte från sin hädiska tro. Om han ångrat sig från denna hädiska tro skulle vi ha sagt att han har ångrat och avstått från denna hädiska tro, angående att han trodde på universum var evigt.

Handlingar, kroppar och irrande tankar är inte skapade av människan, men däremot har Allah skapat dem. Om en människa tittar medvetet på något, denna blick är också skapad av Allah, också om man sträcker ut handen efter något, denna rörelse är skapad av Allah. Om man uttalar något oavsett om det var medvetet eller omedvetet så är detta skapat av Allah, o.s.v. Allting är skapat av Allah, d.v.s. Allah frambringar det från icke existens till existens.

Det finns en sekt som påstår sig tillhöra islam och som kallas för Al-Qadariyyah (القدرية) eller Al-Mu^tazilah (المعتزلة), som har ett helt annat hädiskt uttalande än filosofernas. De hävdar att skapelsen själv skapar egna yttre såväl som inre handlingar med egen makt, som Allah tilldelat skapelsen. De säger: Allah hade makt till att skapa skapelsernas rörelser och stillestånd innan Han tilldelade dem denna makt, men efter Han gav denna makt åt skapelserna blev Allah maktlös och förmådde inte att skapa skapelsernas rörelser och stillestånd.

Enligt deras påstående ska följande ordspråk gälla Allah: Jag lät den och den inträda i mitt hem, men därefter kastade han ut mig därifrån.

Dessa är också vantrogna (icke muslimer) för de godkänner skapandet av de frivilliga handlingarna till själva skapelsen och undkommer inte deras uttalande: Skapelsen skapar egna handlingar med en makt som Allah tilldelar honom att hjälp dem.

Dessa är vilsna och innehar inte profetens följeslagares tro samt de som följde efter dem, som alla säger:
Vilket betyder: Allah är Skaparen av allting, oavsett om det är kroppar, rörelser, stillestånd eller hjärtats handlingar. Allt detta är skapat av Allah. Detta är tron från Allahs sändebuds följeslagare samt från dem som på bästa sätt följde dem, men som inte mötte profeten.
« Last Edit: 03, 19 by IslamSweden »