Author Topic: Att vårda släktbanden  (Read 2441 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Att vårda släktbanden
« on: 09, 05 »
Lovprisning till Allah, världarnas Herre och må de mest fullkomna välsignelser och gåvorna vila på vår mästare Mohammad, mästaren av de första och de sista samt på de sista samt på hans rena och rättroende ättlingar, älskvärda följeslagare och de som rättmässigt följer dem till livet härefter.

Imam al-Bajhaqijj berättade i sin bok Al-Aadab, som handlar om goda uppföranden att Allahs sändebud, må Allah höja hans rang sade till ^oqbah Ibn Nafi^, som frågade honom om vad frälsning var:
Vilket betyder: ”att du behåller kontakt med vem än som bryter den, ger vem än som tar ifrån dig och att du förlåter vem än som gör dig orätt

På den välsignade ^id-dagen blir de rättroende och trovärdiga känsliga mot extra goda gärningar och agerar efter detta uttalande, och vad det innebär av goda egenskaper, bra uppförande och ädel moral som profeten hade, må Allah höja hans rang, och som sannerligen var förskönad med alla de tre mäktiga egenskaper som nämndes.

Den första egenskapen är den som är nämnd i uttalandet: ”Att du upprätthåller kontakten till vem än som bryter den”, d.v.s. att släktingar har rätt till ens kontakt. Släktingar är de, både från moderns och faderns sida, såsom mostrar, fastrar och deras barn samt morbröder och farbröder och deras barn. Således får man inte bryta kontakten till släktingar, som man är ålagd att hålla kontakten med, så att de känner sig bortstötta, och detta gäller även om de bryter kontakten med en. Allah vare upphöjd, framhävde vikten av att hålla kontakten med släktingarna i Sin ädla bok.

Han vare upphöjd sade:
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
Vilket betyder: ”Och de som upprätthåller kontakten med vem än Allah har befallt kontakt till” [Ar-Ra^d, Ayah 21] [13:21]

Han vare upphöjd, sade också:
وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ
Vilket betyder: ”Och frukta Allah, i vars namn Ni ber varandra och speciellt i ert vårdande av släktbanden
[an-Nisa’, Ayah 1] [4:1]

d.v.s. frukta Allah och avbryt inte kontakten med släktingar. Den fullkomliga kontakten till släktingarna är att man upprätthåller kontakten även till de släktingar som bryter kontakten. Således bör man inte säga: ”Den och den släktingen besöker inte mig och därför ska jag inte besöka denne”, då det är förbjudet att man gengäldar avbrott med avbrott. Man är däremot ålagd att gengälda avbrottet med upprätthållande av kontakten och med godhet.

Detta var vad profeten påpekade i sitt uttalande:
vilket betyder: "Den fullkomlige upprätthållaren av kontakten är inte den som gengäldar den, men den som upprätthåller kontakten med sina släktingar när de avbryter den”, berättat av Muslim.

Genom att besöka de släktingar som inte besöker dig, blir det inte en förödmjukelse eller nedvärdering, utan däremot en lydighetshandling, som Allah älskar. Al-Bokhari och Moslim berättade om Abi Ajjoub Al-Ansari, Khaled Ibn Zajd, må Allah hedra honom, att han sade:
Vilket betyder: En man sade till profeten: ”Åh Allahs sändebud, lär mig en handling som ska få in mig i Paradiset och ska hålla mig borta från helvetets eld.

Så sade profeten, må Allah upphöja hans rang:
Vilket betyder: ”Att du tillber Allah och inte tillskriver Honom en partner, utför bönen, betalar zakat och vårdar släktbanden.

Detta uttalande redogör för vikten av att vårda släktbanden och dess rang i religionen, detta hör till ädel moral. Det är ingen hemlighet att bland orsakerna till splittringen i några samhällen, är brytande av släktbanden, därför säger några: ”Om min farbror inte besöker mig, ska jag inte besöka honom.”, eller några kvinnor säger: ”Om min kusin inte besöker mig, så ska jag inte besöka henne.

Vi möter jämt folk som håller sig från det goda uppförandet, som profeten hade. De tror att ädel moral och gott uppförande är det de själv utövar genom att följa falska bybor, som förskönar det dåliga och smyckar ondskan och som ogillar de goda egenskaperna, som goda muslimer skall inneha.

Profeten, må Allah höja hans rang, sade:
لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ
Vilket betyder: ”Ingen som bryter (släktskapet) ska komma till paradiset”, berättat av Al-Bokhari. D.v.s. att denne inte ska inträda i paradiset tillsammans med de första, om denne dör utan att ångra denna synd, utan förtjänar straff innan den kommer till paradiset, om den inte blir benådad och förlåten av Allah.

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ
Vilket betyder: Nedvärdera dem som hädar och avbryter släktskapet.
[Mohammad, Ayah 22-23] [47:22-23]
« Last Edit: 03, 26 by IslamSweden »