Author Topic: Jungfru Maria  (Read 2294 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Jungfru Maria
« on: 08, 30 »
Maria, dotter till ^Imran är profeten Jesus (عيسى) mor och hör till profeten Davids (داود) släkt, må Gud upphöja hans rang. Hon är rättskaffens, gudfruktig, ren, sannfärdig och jungfru, som växte upp och blev uppfostrad i dygdens, ärans och välviljans hem. Hennes liv var präglat av renhet, godhet, fromhet, ärlighet och rättskaffenhet.

Allah, vare upphöjd, rosade henne på flera ställen i Koranen. Allah, vare upphöjd, sade:
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
Vilket betyder: ”Och (minns) Maria, ^Imrans dotter, som vaktade sin dygd.
[At-Tahrim, Ayah 12] [66:12]

Marias far, ^Imran var en mycket framstående och rättskaffens man och var en hedrad lärd bland Israels släkts lärda. Hans fru Hannah var steril och var rättskaffens och en tillbedjare. Profeten Zacharias var gift med Marias syster Isha^ (Elisabet) enligt de flesta lärda, medan några säger, att han var gift med Marias moster.

Marias mor Hannah blev en äldre kvinna och hade inte fått någon son. En dag medan hon satt under ett träd, såg hon en fågel som matade sin unge, och så fick hon lust att få en son. Hon bad Gud om att skänka henne en son, och hon gav ett löfte (nadhir) till Gud, att om Gud förärade henne med en son, så skulle hon låta honom vara tjänare i Bajtol-Maqdis Moskén, tills han nådde puberteten.
Allah bönhörde Hannahs bön, men ^Imran dog medan Hannah var gravid med Maria. Hannah önskade sig en pojke, men hon födde en flicka.

Allah, vare upphöjd, sade:
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
Vilket betyder: Och då hon hade fött henne, sade hon: Min Herre, jag har fött en flicka – och Allah visste dock bäst, vad hon hade fött – och ett pojkbarn är inte som flickebarn, och jag har kallat henne Maria. Och jag söker Ditt beskydd för henne och hennes avkomma mot den förbannade Satan.
[Al-^Imran, Ayah 36] [3:36]

Detta var av hennes djupa och fullkomliga beklagan. Det betyder att en flicka inte ägnar sig åt att tjäna moskén och uppehålla sig i den, som en pojke kan göra.

Den rättskaffens och sannfärdiga Maria har haft en uppväxt, som var präglad av dygd och renhet. Hon blev uppfostrad till rättskaffenhet, var hon utförde plikterna och strävade att utföra många frivilliga lydighetshandlingar, och hon bodde vid sidan av Bajtul-Maqdis moskén. Allah beskrev henne i Koranen som en uppriktig troende. Änglarna kom till henne och besökte henne, och en dag förde de ett gott varsel till henne om att Gud utvalt henne bland samtliga kvinnor, att hon skulle bli renad av vanära och lågsinthet samt om ett hedrat barn, som skulle ha en mycket hög status både i detta liv och i det här efter och som skulle komma att tala till folk som spädbarn, och att han skulle vara en rättskaffens man.
   
Al-Bokhari, Moslim, At-Tirmidhi, An-Nasa’i och Ahmad berättade om ^Ali Ibn Abi Talib, må Gud vara honom nådig, att han sade, att profeten, må Gud upphöja hans rang, sade:
Vilket betyder: ”Den bästa av kvinnor var Maria, ^Imrans dotter och den bästa av kvinnor i denna tidsålder är Khadijah, Khowailids dotter.

Likaså berättade Ahmad och andra om Guds sändebud, må Gud upphöja hans rang att han sade:
Vilket betyder: ”Det är nog för dig att av samtliga kvinnor, få nämnt fyra: Maria; ^Imrans dotter, Asia; Faraos fru, Khadijah; Khowailds dotter och Fatimah; Mohammads dotter.
« Last Edit: 08, 31 by IslamSweden »