Author Topic: Döden för den rättskaffens skapelsen  (Read 2400 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Vid döden för den rättskaffens skapelsen kommer nådens änglar komma till honom med goda varsel. Allah skapade dem med vackra och behagliga skepnader och beskrev dem som så vackra, att deras ansikte lyser som solen. Dödens ängel (عزرائيل) kommer likaså med goda varsel till den rättskaffens skapelsen. Han tar ut den rättskaffens skapelsens själ och det blev sagt att själen inte blir i dödens ängels hand även ett kort ögonblick. Änglarna flyger med den rättskaffens själen upp till himlarna. När de möter andra änglar doftar dessa en god doft och de frågar: Vems är denna goda själ?

Svaret blir den och den. När änglarna får order om att åter ta själen till jorden, öppnas det ett hål från hans grav till Paradiset och det kommer bli sagt: se din plats i Paradiset.

När kroppen blir buren till begravningen kommer själen vara precis över kistan. Den rättskaffens muslimen kommer att säga till dem som bär honom: ”skynda er, så jag kan komma snabbt i graven.” Allah tar bort den fruktan som alla naturligt har för graven.

När hans kropp blir begravd, kommer själen in i kroppen, och han kommer att ha samma känsla som i livet. Så kommer två änglar som frågar ut honom; Monkar (منكر) och Nakir (نكير). De har ett skrämmande utseende – de har en svartblå färg, men Allah stärker den rättskaffens skapelsens hjärta, så att denne inte känner någon form av fruktan.

De frågar honom vad han har trott om Mohammad, må Allah upphöja hans rang, och den rättskaffens kommer att svara utan fruktan. Så blir det sagt: ”Se din plats i Helvetet. Du har fått den bytt mot en i Paradiset”.

Så ser han båda. Den rättskaffens muslimen ser sin plats i Paradiset två gånger per dygn; på morgonen och vid skymningen.

Och när kroppen blir nedbruten, om denna hör till kroppar som nedbryts, kommer den rättskaffens själen därefter flyga upp till Paradiset och leva där i form av en fågel, men man kommer inte att uppehålla sig på samma plats som är tilldelad en i det här efter, för Allah ta^ala sade:
vilket betyder: Jag har förberett för mina rättskaffens skapelser det som inget öga har sett, inget öra har hört och inget sinne har kunnat föreställa sig förut.

På Domedagen ska folk springa från varandra undantaget de rättskaffens. Allah ta^ala sade:
Vilket betyder: ”De älskade är den dagen varandras fiender undantaget de rättskaffens.
De rättskaffens kommer inte bli utsatta för några lidande på Domedagen. Efter uppståndelsen, samlingen och presentationen av gärningarna kommer de till Paradiset, där de möter evig lycka. I Paradiset är fyra (4) saker gemensamma för alla:

Liv varefter det inte är död.
Ungdom varefter det inte är ålderdom.
Hälsa varefter det inte finns sjukdom.
Fortgående och oavbruten lycka varefter det inte finns olycka.

Må Allah hålla oss på den rätta vägen och samla oss i Paradiset med profeterna och de rättskaffens.