Author Topic: Hjärtats plikter  (Read 2143 times)

IslamSweden

 • Moderator
 • phpBB Alsunna Pioneer
 • *****
 • Posts: 129
 • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
  • Email
Hjärtats plikter
« on: 08, 17 »
   Bland hjärtats plikter är:

   Förklaring: Det finns plikter som tillhör hjärtat, likaväl som att det finns synder som tillhör hjärtat. Eftersom hjärtats böjelser ändras mycket snabbt så måste var och en uppmärksamma sitt hjärta mycket noga. Meningen med att övervaka sitt hjärta är att hjälpa sig själv att behålla sin lydnad till Allah. Profeten har upplyst oss om denna sak i en hadith berättad av al-Bokharijj och Moslim:

أَلا وَإِنَّ فِى الجَسَدِ مُضْغَةً إِذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كَلُّهَ. أَلا وَ هِىَ القَلْبُ
Vilken betyder: I kroppen finns det sannerligen en liten bit, som när den är sund så är hela kroppen sund, och när den är osund så blir hela kroppen osund. Det är sannerligen hjärtat.

1.   Att ha tron på Allah och det som Han uppenbarat;

   Förklaring: Bland hjärtats plikter är att tro på Allah och Profeten, sallallaho ^alajhi wa sallam. Detta är grunden till alla plikterna. Att tro på Allah betyder att man utan någon som helst tvekan, har en orubblig tro på Allahs Existens och att Han är En. Det innebär att Allah existerar utan att på något sätt likna något annat som existerar. Så man tror alltså att Allah existerar utan att ha dimensioner, utan att vara en kvantitet, en kropp som består av delar, eller är på en plats.

2.   Att ha tron på Allahs Sändebud och det som han framfört;

   Förklaring: Att tro på Allahs Sändebud betyder att man har en orubblig tro att Profeten Mohammad, sallallaho ^alajhi wa sallam, var skickad av Allah till alla människor och djinn för att framföra budskapet från Allah. Detta betyder att man måste tro på allt som Allah uppenbarat och på allt som Profeten framfört från Honom, utan att ens exkludera en enda sak. Så man måste alltså tro på sanningsenligheten i Koranen och Profetens uttalanden.

3.   Att ha uppriktighet (ikhlas), vilket är att utföra de goda gärningarna bara för Allahs skull;

   Förklaring: Att ha uppriktighet när man utför en god gärning är bland hjärtats plikter. Detta betyder att man måste utföra den goda gärningen utan att eftersträva beröm från människorna för att man gör den. Detta betyder inte att man är syndig om man känner sig belåten efter att man fått beröm av människorna för en god gärning, därför att detta tillhör människans natur. Saken är den att man är i fara om man från början gör en god gärning för människornas skull (d.v.s. för att eftersträva deras beröm eller respekt). I detta fall så begår man en enorm synd.

Den här synden är så enorm att till och med Profeten, sallallaho ^alajhi wa sallam, gjorde en liknelse mellan den och att associera en partner med Allah (vilket var berättad av Ibn Hibban).

اتَّقُوا الرّياءَ فَإنَّهُ الشّرْكُ الأَصْغَرُ

4.   Att ångra sina synder;

   Förklaring: Bland hjärtats plikter är att ångra alla synder man begått, vare sig de är enorma eller små. Den främsta väsentligheten bland väsentligheterna i ångern är att man ångrar att ha syndat. Det är därför det är nämnt i Profetens hadith:

النَّدَمُ تَوْبَةٌ
Vilken betyder: Den största delen av väsentligheterna i ångern är att ångra synden. Denna hadith är berättad av Ibn Majah och Ahmad. Den här ångern är bara giltig om den är gjord för att man varit olydig mot Allah, och inte för att man är orolig för en skandal bland människorna eller något liknande. Att ångra en synd bara för man blivit skandaliserad eller avslöjad inför människorna är ingen giltig väsentlighet i ångern.

5.   Att lita på Allah;

   Förklaring: Bland hjärtats plikter är att lita på Allah. Att förlita sig på Allah betyder att ha en orubblig tro att Allah är Den Som skapar både det nyttiga och det skadliga. Ingen kan få dig att dra nytta av något som Allah inte velat för dig att få. Ingen kan skada dig på något sätt om inte Allah velat för det att hända. Som ett resultat av denna orubbliga tro, så förlitar man sig på Allah för att få sitt eget levebröd, all annan nytta, att vara skyddad från sjukdomar, att vara skyddad från skada, och att bli befriad från olika svårigheter.

6.   Att frukta Allah så att man utför sina plikter och avhåller sig från de olagliga sakerna;

   Förklaring: Det är en plikt att frukta Allah i sitt hjärta. Den korrekta fruktan är den fruktan som hindrar personen från att strunta i plikterna och begå synderna. Det är därför som när personen blir ansvarig (mokallaf), så måste man ha intentionen i sitt hjärta att avstå från alla synderna och att utföra alla plikterna (d.v.s. att ha denna fruktan som nämnts). Vad som hjälper människan att uppnå det tillståndet är att alltid komma ihåg, att Allah känner till allt om honom/henne i alla olika situationer, och att Allah ser honom/henne.

7.   Att underkasta sig själv till Allah och att avhålla sig från att protestera mot Honom;

   Förklaring: Bland hjärtats plikter är att underkuva sig själv till Allah, vilket är att inte protestera mot Allah, vare sig i ens hjärta eller med ens tunga. Man måste vara i detta tillstånd vare sig Allah velat för en att vara i en svår situation eller i en lätt, och vare sig Allah velat för en att vara glad eller ledsen, rik eller fattig, och/eller i smärta eller lättnad. I alla dessa olika situationer så har man ingen rätt att protestera mot Allah, och man har inte heller någon rätt att ifrågasätta Allahs Öde (Bestämmande).

Detta betyder inte att man inte hatar de dåliga sakerna, som givetvis händer med Allahs Vilja. Man måste hata synderna. Det betyder snarare för en att inte hata eller ifrågasätta Allahs Vilja med vilken Allah frambringar synderna och andra onda saker från ett icke-existerande tillstånd till ett existerande tillstånd.

8.   Att förhärliga Allahs Riter;

   Förklaring: Det är en plikt för en att förhärliga religionens riter. Dessa riter är de sakerna som är välkända att vara bland sakerna i Islams religion, såsom Adhan, Hajj, närvaron vid ^Arafat, moskéerna, och vad som är liknande. Det är förbjudet att förnedra några av dessa riter.

9.   Att var tacksam mot Allah för Hans gåvor genom att inte använda dem i olydnad;

   Förklaring: Att tacka Allah för Hans gåvor är av två slag. En är en plikt och den andra är rekommenderad (sonnah). Den obligatoriska tacksamheten är att undvika att använda Allahs gåvor i ohörsamhet mot Honom. Det är inte bara att säga med tungan ”Jag tackar Allah” eller ”Prisad vare Allah”. Vem som än säger det 10,000 gånger varje dag, samtidigt som man använder sina händer, fötter eller sin tunga i ohörsamhet, fullgör inte den obligatoriska plikten att tacka Allah. Den obligatoriska tacksamheten är snarare att använda Allahs gåvor endast i det som är tillåtet, och att inte använda dem i olydnad till Gud.

När det gäller den rekommenderade tacksamheten så vore ett exempel att göra do^a’ för en person som gjort dig en tjänst. Ett annat exempel är att tacka Allah med tungan 100 gånger efter Gryningsbönen.

10.   Att vara tålmodig i att utföra plikterna;

11.   Att vara tålmodig i att avhålla sig ifrån synderna;

12.   Att vara tålmodig med det som Allah drabbat en med;

   Förklaring: Bland hjärtats plikter är att var tålmodig. Det finns tre olika slags tålamod.

En sort är att vara tålmodig i att utföra plikterna, när än det innebär en svårighet att utföra dem. Ett exempel på detta tålamod är att personen måste utföra wodo’ med kallt vatten tidigt på morgonen.

Den andra sorten är att vara tålmodig när man avhåller sig från att begå synder, även när man har en stark benägenhet inuti mot den synden. Ett exempel vore en person som är i en finansiell svår situation, och man vet att det finns en olaglig väg att komma över en stor summa pengar. Då måste man vara tålmodig och hindra sig själv från att ta de olagliga (haram) pengarna oavsett alla ens dåliga benägenheter.

Den tredje sorten är att vara tålmodig med alla svårigheter. Man måste vara tålmodig och inte låta svårigheterna som man möter få en att synda. T.ex., om man drabbades av en svår sjukdom, så behöver man vara tålmodig med det och inte låta ens situation leda till att man protesterar mot Allah. En del människor kan häda om de möter svårigheter. Detta är följden av att de har brist på tålamod.

13.   Att hata Djävulen;

   Förklaring: Det är en plikt för alla ansvariga personer att hata djävulen, därför att Allah sade i Sorat Fatir, vers 6,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً

Denna vers betyder: Djävulen är sannerligen din fiende. Därmed, ta honom som en fiende. [35:6]
Alla hädiska jinn är djävlar. Förfader till alla jinn är Iblis. Han är också ledaren till alla djävlar.

14.   Att hata synder;

   Förklaring: Bland hjärtats plikter är att hata synderna. Även om en person själv begår en synd så måste man hata den. Likaså, om man vet om en synd som någon annan begått, endera i ens närvaro eller inte, så måste man hata den synden också.

15.   Att älska Allah, Hans Koran, Hans Sändebud, Profetens Följeslagare och Al (muslimska familj och fruar) och de rättfärdiga muslimerna.

   Förklaring: Det är en plikt för de ansvariga personerna att älska Allah. Detta betyder att man måste förhärliga Allah på rätt sätt, d.v.s. ett sätt som är passande för Allah.

   Det är också en plikt att älska Allahs uppenbarade Bok, Koranen. Man måste tro på den och förhärliga den på rätt sätt.

   Det är dessutom en plikt att älska profeten Mohammad, sallallaho ^alajhi wa sallam.  Detta betyder att man måste tro på Profeten, sallallaho ^alajhi wa sallam, och att förhärliga honom på rätt sätt, utan att gå utanför de rätta gränserna i religionen, d.v.s. utan överdrift. En del människor överdrev i det så att de till och med påstod att Profeten visste allt som Allah vet, och detta är hädelse (kofr).

Man måste dessutom älska det som Profeten, sallallaho ^alajhi wa sallam, har sagt. Detta är ett resultat av att älska Profeten. Likaså är det en plikt att älska Profetens Följeslagare. Definitionen av en Följeslagare är en som mött Profeten, sallallaho ^alajhi wa sallam, på ett vanligt sätt och som trodde på honom och dog som en troende. Därmed så är de profeterna som mötte vår Profet Mohammad, sallallaho ^alajhi wa sallam, och bad bakom honom under al-Isra’ natten inte ansedda som hans följeslagare därför att de mötte inte Profeten, sallallaho ^alajhi wa sallam, på ett vanligt sätt.

Det är en plikt att älska följeslagarna därför att de är människorna som stödde Allahs Religion. Detta är framför allt sant när det gäller den delen av följeslagarna som immigrerade från Makkah till al-Madinah (al-Mohajiron), och den första hopen bland de troende i al-Madinah (al-Ansar).

Slutligen, så är det en plikt att älska Profetens Al. Termen ”Profetens Al” kan ge mer än en betydelse på arabiska. Termen ”Al” kan ge betydelsen ”de fromma följeslagarna”. Det är en plikt att älska de fromma följeslagarna till Profeten Mohammad, sallallaho ^alajhi wa sallam, därför att Allah ta’ala, beordrade oss med denna kärlek. Vi säger under bönen:

السَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ
Här så ber vi Allah att ge goda saker till de rättfärdiga slavarna och oss. Detta är ett tydligt tecken på att vi måste förhärliga Profetens fromma följeslagare och älska dem.

Ordet ”Al” kan också ge betydelsen ”Profetens släktingar”. I de religiösa texterna så är vi beordrade att älska dessa släktingar, det vill säga, de troende bland dem. I detta sammanhang så inkluderar också ordet ”Al” Profetens fruar.

Imam Ahmad berättade att Profeten, sallallaho ^alajhi wa sallam, sade:
vilket betyder:

إِنّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُم ما إنْ أخَذْتُم بِه لَن تَضلُّوا بَعْدِى الثَّقَلينِ أحَدُهما أكبَرُ مِنَ الآخَر: كِتابُ الله حَبلٌ ممدُودٌ مِنَ السَّماءِ إلَى الأرْضِ وَ عِتْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى

Denna hadith innefattar betydelsen: Det finns två saker, vilka om du följer dessa, så kommer du aldrig att gå vilse efter min död, Allahs Bok och mina Al.

   Detta betyder att de lärda bland Profetens Al följer Profetens lära. Så om en person lyssnar på och följer dessa, så kommer han att vara i säkerhet.
« Last Edit: 08, 17 by IslamSweden »

snegirojgqSN

 • Newbie
 • *
 • Posts: 11
 • Allahu Akbar, We need Him, He needs None, Allah Exists Without a Place.
  • Email
купить стекл
« Reply #1 on: 10, 18 »
Здравствуйте друзья!
 

 
Наша организация занимается свыше 10 лет продажей изделий из стекла в городе Минске.Вот основные виды подукции ,которую мы можем предложить вам:
 
1)Стеклянные двери –это распашные,раздвижные двери и входные группы. Стеклянные двери преображают и визуально расширяют помещение. Оригинальный внешний вид и визуальная легкость дверей из стекла подойдут  к любому интерьеру.
 
2)Стеклянные козырьки-такие как  козырьки на растяжках,козырьки в триплекс. Стеклянные козырьки приобретают по той причине, что они не только защищают входную дверь от погодных сюрпризов, но и элегантно смотрятся на любом фасаде.
 
3)Стеклянные перегородки –они включают в себя офисные перегородки,перегородки для банков,душевые перегородки и перегородки в интерьер. Стеклянные перегородки становятся неотъемлемой частью современных офисов, торговых центров, развлекательных и спортивных учреждений. Перегородки из стекла придают прозрачность помещениям любой планировки.
 
4)Стеклянные лестницы -стеклянные лестницы и лестничные ограждения из стекла, а также ограждения балконов и второго света — это прекрасное, современное решение, как для офисных и развлекательных центров, так и для дач или частных домов.
Нам будет приятно видеть у нас на сайте НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
козырьки над входом
перегородки из стекла для ванной
стеклянные двери и перегородки минск
навесы для стеклянных дверей
стеклянная мебель на заказ
стеклянные перегородки для душевых кабин
перегородки минск
ограждение из стекла
перегородки из стекла в минске
заказать стекло для стола
заказ зеркал
раздвижные двери стеклянные
перегородка из стекла
душевые двери купить в минске
стеклянные двери для бани купить в минске
двери купе межкомнатные,
заказать стеклянные перегородки в минске
двери стеклянные для ванной в минске
продажа стекла
зеркало под заказ в минске
заказать стекло
перегородки из стекла в квартире
стеклянные двери для душевой кабины купить
ограждение из стекла и нержавейки
стеклянные межкомнатные двери в минске фото
стекло перила
радиаторы отопления из стекла
межкомнатные стеклянные перегородки раздвижные
стекло на дверь
купить фасад из стекла
Двери в душ
стеклянные душевые на заказ
двери купе стекло
двери стеклянные для душа
дверь купе межкомнатная цена
недорогие раздвижные двери
стеклянные раздвижные двери купить
стоимость стеклянной перегородки в минске
стеклянные двери в баню в минске
лестницы со стеклянным ограждением
ступени лестниц стеклянные
ступени из стекла
купить скинали минск
стеклянная дверь в минске
заказать стеклянную дверь
купить стеклянные двери межкомнатные в минске
стеклянное ограждение лестниц
раздвижные двери в минске цены
купить стеклянные межкомнатные двери в минске цены
столы журнальные стекло