Author Topic: ^Ali Ibn Abi Talib  (Read 2524 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
^Ali Ibn Abi Talib
« on: 04, 23 »
^Alijj Ibn Abi Talib är Abol-Hasan ^Alijj, son till Abo Talib son till ^Abdol-Mottalib son till Hashim, son till ^Abdo Manaf, profetens kusin, må Allah upphöja hans rang. Hans mamma var Fatimah. Asads dotter, son till Hashim. Han föddes tio år före profetens uppenbarelse. Han uppfostrades i huset under omsorgen av profeten.

Profeten Mohammad återväckte islams kallelse, religionen av alla profeterna. Han var den första att omfamna islam efter Khadijah, medan han var ung. Profeten Mohammad, må Allah upphöja hans rang, kallade folket igen till islam. Islam började inte med Mohammad utan med Adam, som var den första människan. Jesus följeslagare dog ut cirka 5 år innan Mohammad fick sin uppenbarelse. Namnet som han var känd som var Hajdrah, liknar honom till ett lejon. Profeten, må Allah upphöja hans rang, gav honom titeln av Abo Torab och det var hans favorittitel.

När profeten, må Allah upphöja hans rang immigrerade från Mecka till Medina, han beordrade ^Alijj att sova i sin säng. Han sade till honom att följa honom tre dagar senare så att han kunde leverera föremålen som profeten hade i sin besittning och ge dem till deras ägare. Sen följde han profeten till Medina. Han immigrerade från Mecka till Medina gående.

^Alijj var närvarande vid alla slagen med profeten, må Allah upphöja hans rang, förutom Tabok slaget, därför profeten lämnade honom ansvarig för Medina så att dess folk inte skulle bli lämnade utan något skydd. Profeten valde honom som sin svärson och gifte honom till sin (profetens) dotter Fatimah az-Zahra’. Han tog honom också som sin egenbroder när han etablerade band av broderskap bland sina följeslagare. Profeten gav honom också fanan i Khajbar som han öppnade. ^Alijj tog ut porten hos deras fästning, där judarna levde. ^Alijj dödade också Marhab ledaren av Khajbar under den striden. ^Alijj, må Allah höja hans rang, var något mörk, pupillerna av hans ögon var väldigt svarta och hans ögon var breda. Han hade ett vackert ansikte, medellängd med mycket hår med ett brett skägg. Kalt huvud. Han log alltid. Han var kunnigast av följeslagarna i juridiska angelägenheter och den mest avskiljd från världen.

När ^Othman Ibn ^Affan, må Allah höja hans rang blev mördad, Talhah, az-Zobajr och många av immigranterna och Ansar kom till ^Alijj för att ge honom sin lojalitet. Den första som gav honom sin lojalitet var Talhah, sen az-Zobajr, sen resten av folket. Efter att han gavs deras lojalitet så gav han ett tal, sen gick han in i ett hus. Detta inträffade på torsdag fem (5) dagar före slutet av Dhol-Hijjah i 35 e.h.

Sen kom utfärdandet av hämnd på ^Othmans död, hitta hans mördare och straffa dem. ^Alijj, må Allah vara nöjd med honom, sade:  vilket betyder: ”Vi kommer att undersöka saken och ge folk sina rättigheter. ” Marwan och Omajjah familjen flydde till ash-Sham. ^Alijjs död, må Allah höja hans rang inträffade på den tjugoförsta (21:a) av Ramadan i 40 e.h., när han var sextiotre (63) år gammal. En av Khawarij sekten ^Abdor-Rahman Ibn Moljim al-Moradijj dödade honom när han gick ut för att be fajr. Hans kalifat varade i fyra (4) år och nio (9) månader.       

e.h. betyder efter hijrah d.v.s. efter immigrationen
« Last Edit: 07, 02 by IslamSweden »