Author Topic: Muslimernas tro (del 2 av 3)  (Read 3125 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Muslimernas tro (del 2 av 3)
« on: 04, 19 »
Fråga 21:
Berätta om gravens plågor.

Svar: Det är en plikt att tro på gravens plågor, som är stadfäst genom muslimska lärdas enighet (Ijma^). Den, som förnekar det, begår vantro.

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
[Annaro jo^radoona ^alajhaa ghodowwaw wa ^ashijja wa jawma taqoomos saa^ato adkhilo aala fir^awna ashaddal ^adhaab]

Sorat Ghafir, vers 46 betyder: ”Farao och hans följeslagare kommer att se helvetets eld på morgonen och vid skymningen, medan de är i sina gravar. När domedagen inträder ska de möta det strängaste straffet i helvetet.

I en hadith berättad av Al-Bokharijj betyder: ”Be Allah om skydd mot gravens plågor.

Fråga 22:
Vilken är den första skapelsen?

Svar: Den första skapelsen är vatten.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
[Waja^alnaa minal maa´i kolla shaj´in hajj]

Sorat al-Anbiya´, vers 30 betyder: ”Från vatten skapade Allah alla levande och icke levande föremål.” I en hadith berättad av Ibn Hibban betyder: ”Allt har blivit skapat av vatten.

Fråga 23:
Redogör för olika former av förnyelser (Bid^ah). Vad är beviset för, att det finns goda förnyelser?

Svar: Språkmässigt är förnyelse (Bid^ah) något nytt som introduceras, utan föregående exempel. I religionen delas den in i två olika former. En god vägledning och en vilseledande förnyelse.

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ
[Wa rahbaanijjatan ibtada^ooha maa katabnaaha ^alajhim illab tighaa´a ridwaanil laah]

Sorat Al-Hadid, vers 27 rapporterar om de som verkligen följde profeten Jesus. Det betyder: ”De avhöll sig från världslig lust och av hängivenhet till att dyrka (rahbanijjah) vilket de gjorde till en förnyelse för sig själva, utan att Allah beordrat dem att göra det. De gjorde det för att söka belöning från sin Herre.” Allah prisade denna handling som dessa verkliga följare till Jesus gjorde, för att lösgöra sig själva från den tillåtna njutningen, bara för att få belöning från Allah.

I en hadith berättad av Moslem sade profeten: ”Den som inför en god förnyelse i islam, får belöning för den och belöning för varje person som utöver den efter honom, utan att belöning minskar fram till domedagen.

Ledsagarna och de, som följde efter dem, införde många goda förnyelser i islam, som den muslimska nationen godtog t.ex. urholkningen (mihrab) mot böneriktningen i varje moské, ett extra böneutrop vid fredagsbönen och firandet av profetens Mohammads födelse.

Fråga 24:
Redogör för att utöva trolldom.

Svar: Att utöva trolldom och häxkonst är förbjudet i islam.

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
[Wa maa kafara solajmaano wa laakinnash shajatina kafaroo jo^allimoonan naasas sihra]

Sorat Al-Baqarah, vers 102 betyder: ”Salomon (Solajman) begick inte vantro. Däremot begick djävlarna vantro genom att lärda det till folk (ansåg det vara tillåtet)"

Imam Moslim berättade, att profeten sade: ”Håll er borta från de sju destruktiva synderna. De frågade: Åh, Allahs sändebud, vilka är de?” Han sade: Att ge en partner till Allah (shirk), trolldom, …

Fråga 25:
Vad är beviset på att en person begår vantro om personen medvetet kastar ett papper i soporna, som det står Allahs namn på? 

Svar: Det är inte tillåtet att kasta ett papper, som innehåller ett av Allahs namn, i soporna. Den, som gör det medvetet begår vantro.

   (65) قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (66) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
[Qol Abillaahi wa ´ajatihi wa rasoolihi kontom tastahzi´oon laa ta^tadhiro qad kafartom ba^da imaanikom]

Sorat At-Tawbah, vers 65-66 betyder: ”Säg till dem: Gör ni narr av Allah, Hans verser eller Hans sändebud? Hitta inte på ursäkter, för ni har begått vantro efter att ha antagit den rätta tron.

Ibn ^Abidin sade: ”Den, som kastar Koranen i soporna begår vantro, även om det inte sker för att nedvärdera den, då själva handlingen är nedvärderande.

Fråga 26:
Vad är domen för att avge ett löfte (nadhr)?

Svar: Det är tillåtet att avge ett löfte såvida löftet utförs i lydnad mot Allah.  Dessutom är det en plikt att man uppfyller sitt löfte. Om det ingår en syndfull handling i löftet är det inte tillåtet att utföra löftet eller uppfylla det, eftersom sådana löften inte är obligatoriska.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
[Joofoona bin nadhr]

Sorat Al-Insan, vers 7 betyder: ”De infriar och uppfyller sina löften (nadhr).

Al Bokharijj berättade att profeten, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Den som avger ett löfte i lydnad mot Allah, måste lyda Honom och den som avger ett löfte i olydnad mot Allah, ska inte trotsa Honom.

Fråga 27:
Ge ett bevis på att en kvinnas röst inte är ^awrah (d.v.s. något som ska döljas).

Svar: Profetens fruar blev omtalade av Allah:

وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً
[Wa qolna qawlam ma^roofaa]

Sorat Al-Ahzab, vers 32 betyder: “Och säg goda ord.

I en hadith relaterad av Al-Hakim i sin bok Al-Mostadrak: ”Al-Ahnaf Ibn Qajs sade: Jag hörde profetens uttalande från Abo Bakrs mun, från ^Omars mun, från ^Othmans mun och från ^Alijjs mun. Jag hörde det dock aldrig lika vackert, som när jag hörde det från ^A`ishahs mun.

Fråga 28:
Berätta om Allahs egenskap Tal (Kalam).

Svar: Allahs tal är, som alla Hans egenskaper, en egenskap utan början och utan slut. Hans tal sker inte med bokstäver, ljud eller på något språk och det liknar inte våra tal.

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً
[Wa kallamallaho moosa taklimaa]

Sorat An-Nisa´, vers 164 betyder: ”Allah talade till Moses med Sitt särskilda Kalam (Tal).

Al-Imam Abo Hanifah sade i sin bok Al-Fiqh Al-Absat: ”Allahs tal (Kalam) är inte som vårt tal. Vi pratar genom talorgan och ljud, däremot talar Allah utan att ha några talorgan och utan ljud.

Fråga 29:
Vad är betydelsen av Sorat Taha, vers 5:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
[Ar-Rahmaano ^alal ^arshis-tawa]

Svar: Imam Malik sade: ”Allah berättade, att Han sade om sig Själv att han är attribuerad med makt (Istiwa´), vilket passar Honom. Det är varken tillåtet eller giltigt att säga ”hur” och ”hur”, eftersom det är uteslutande gällande Honom.”

Begreppet ”hur” beskriver det som är skapat. Enbart skapelserna kan beskrivas med att sitta, befinna sig på en plats, och i en riktning. Ordet Istiwa´ har 15 olika betydelser på det arabiska språket, varav några passar Allah såsom att underkuva, värna om och att bevara. Ordet kan också ha några fysiska betydelser, som inte passar att beskriva Allah med, såsom att sitta, att uppehålla sig på en plats och att stabilisera sig. Det är vantro att tillskriva Allah någon av dessa fysiska betydelser. Däremot är orden att värna om och att underkuva betydelser, som stämmer överens med religionen och det arabiska språket.

Al-Qoshajrijj tolkade ordet Istawa, i versen som att bevara, underkuva och bevara. Det kan inte betyda att Allah sitter på tronen vilket motsägs i Sorat Nahl, vers 74:

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ
[Fa laa tadriboo lillahil amthaal]

Sorat Nahl, vers 74 betyder: ”Sammanlikna inte Allah med Hans skapelsers egenskaper.” 

وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
[Wa barazoo lillahil Wahidil Qahhar]

Sorat Ibrahim, vers 48 betyder: ”Skapelserna kommer att återuppstå för att möta Allahs dom, den ende, underkuvaren.

Abo Mansor al-Baghdadijj berättade att Imam ^Alijj sade: ”Allah skapade tronen för att visa Sin makt och har inte tagit den som en plats till Sig själv.

Fråga 30:
Berätta vad som menas med begreppet al-Qadar (Ödet).

Svar: På arabiska har begreppet al-Qadar två betydelser. Det ena är Allahs eviga egenskaper är att Han redan har förutbestämt vad Han ska skapa. Termen Qadar kan också betyda öde d.v.s. vad som har ödes bestämts av Allah. Ödet inkluderar allt som sker i denna värld, såväl gott som ont, lydnad och olydnad, tro och vantro. Allt detta sker enligt Allahs vilja, makt och kunskap. Ondska, synder och hädelse sker med Allahs vilja. Det sker inte genom Guds order eller acceptans. 

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
[Inna kolla shaj`in khalaqnaaho bi qadar]

Sorat al-Qamar, vers 49 betyder: ”Allah skapade allt i överensstämmelse med vad Han redan förutbestämt att Han ska skapa.” Moslem berättade att profeten Mohammad sade: ”Allting är förutbestämt av Allah, även intelligens och tröghet.

Fråga 31:
Vad är beviset, på att en mans handslag med en kvinna som han får gifta sig med (ajnabijjah) är förbjudet enlig islam?

Svar: Ad-Daraqotnijj berättade att profeten, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Allah kommer att straffa den man som rör en kvinna som han har lov att gifta sig med. Hans straff kommer att bli hårdare än att blir slagen med en järnstång i huvudet.”

Profeten sade också i en annan hadith relaterad av al-Bokharijj: ”Handens hor (zinal jadayn) är den förbjudna beröringen.

Fråga 32:
Redogör för att det är tillåtet att recitera Koranen för den som dog.

Svar: Att recitera Koranen för den som avlidit är tillåtet.

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
[Waf ^alol khayr]

Sorat Hajj, vers 77 betyder: ”Och gör goda gärningar.

Det berättades av Ibn Hibban som klassificerar profetens uttalande vara autentisk, att profeten sade: ”Recitera Sorat Ja Sin för era avlidna.

Det råder enighet bland de kunniga muslimerna som befinner sig på den rätta vägen att det är tillåtet och belönande att recitera Koranen för den som dog.

Imam ash-Shafi^ijj sade: ”Det är bra att recitera delar av Koranen vid en muslims grav. Det är ännu bättre att reciterar hela Koranen.” Det skrev An-Nawawijj om i sin bok Rijados Saalihin.

Fråga 33:
Ge bevis för att en avliden kan få nytta av en välgörenhet.

Svar: Moslim berättade att profeten Mohammad sade: ”När Adams söner dör upphör belöningen för dennes goda gärningar, förutom för tre av dessa. En välgörenhet, som resulterar i fortsatt allmosa. En belönande kunskap och ett rättfärdigt barn som ber för honom till Allah.”

Denna hadith betyder att muslimen kommer att få fortsatt belöning för några av sina handlingar efter att han har dött. 

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
[Wal al lajsa lil insaani illa maa sa^a]

Sorat An-Najm, vers 39 betyder: ”Människorna kommer att bli belönade för sina goda gärningar.

Både denna vers och den förgående hadithen vittnar om, att man kommer att få nytta sina goda gärningar och med Allahs nåd kan man också få nytta av goda gärningar, som andra gör för en. Ett exempel på detta är begravningsbönen, som den avlidne muslimen får nytta av, även om handlingen inte utförs av honom själv.

Al-Bokharijj och Ibn Majah Likaså kommer det också vara till nytta för en, om profeten, vädjar för en även om det inte är en handling som man själv har utfört. Ett exempel på det är profetens vädjan till Ibn ^Abbas: ”Herre min Gud, skänk honom kunskap om hadith och att kunna förklara Koranen.

Fråga 34:
Ge bevis för att det är tillåtet att be mer än 11 bönecyklar (rak^ah) i ramadans natt bön.

Svar: I Sorat Al-Hajj, vers 77

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
[Waf ^alul khayra la^allakom toflihoon]

Versen betyder: ”Och utför godhet så ni kan uppnå framgång.

Al-Bokharijj Profeten sade: ”Nattbönen utförs i par av cyklar.

Moslem berättade att profeten också sade: ”Den frivilliga bönen är en är en bra rekommendation. Den, som vill, kan be några få bönecyklar och den som vill han be många bönecyklar.

Fråga 35:
Vad är beviset för att det är tillåtet att spela trumman (Dof)?

Svar: Abo Dawod berättade: ”En kvinna sade till profeten: Jag har gett ett löfte (nadhr) om att spela på trumman i din närvaro, om du kom tillbaka i säkerhet. Han sade: Om du har avgivit ett löfte så uppfyll det.” Detta visar att det är tillåtet att spela trumma.

Fråga 36:
Vem var den förste profeten?

Svar: Den första profeten var Adam, må Allah upphöja hans rang.

انَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ
[Innallaahas-tafa Aadam]

Sorat al ^Imran, vers 33 betyder: ”Allah valde Adam till profetskap.

At-Tirmidhijj berättade att profeten sade i en hadith: ”Adam och alla andra profeter kommer att samlas under min fana, på domedagen.

Fråga 37:
Vilka egenskaper är nödvändiga för profeterna att ha och vilka egenskaper är omöjliga för dem att ha?

Svar: Det är obligatoriskt att tro att Allahs profeter är attribuerade med mod, god karaktär, ärlighet, tillförlitlighet och intelligens. Det är omöjligt att de är attribuerade med lögnaktighet, oärlighet, uselhet, vilseledning, dumhet, tröghet eller otukt. Andra enorma synder som hädelse är omöjligt att profeterna är attribuerade med, såväl före som efter dem har fått profetian.

وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
[Wa kolla faddalnaa ^alal ^aalamin]

Sorat Al-an^aam, vers 86 betyder: ”Allah har gett profeterna högre rang än resten av denna värld.”  Profeten sade, i en hadith återberättad av At-Tirmidhijj att profeten Mohammad sade: ”Allah har inte sänt en profet utan ett denne hade ett vackert ansikte och en vacker stämma.

Fråga 38:
Förklara betydelsen Sorat Al-Ikhlas, vers 3:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
[Lam jalid wa lam jowlad]

Svar: Betydelsen av denna vers är: ”Allah har inte avlat, och Han är inte heller avlad.” Denna vers fastslår, att Allah är fri från att andra skulle härstamma från honom eller att Han härstammar från andra. Allah vistas inte i något och inget vistas i Honom.

Abol-Qasim al-Qooshajrijj berättade i sin bok Ar-Risalah Al-Qoshajjrij, att Imam Ja^far as-Sadiq sade: ”Den, som påstår, att Allah skulle vara i något, på något eller av något, begår vantro.

Fråga 39:
Ge bevis på att det är tillåtet att göra vädjan (salato ^alan-Nabijj) för profeten efter böneutropet (adhan).

Svar: As-Salato ^alan Nabijj är att säga olikartade variationer av uttrycket ”Allahomma salli ^ala Mohammad”, vilket betyder: ”Herre Gud, upphöj rangen för profeten Mohammad.” Det är tillåtet att göra vädjan (do^a´) för profeten efter att man kallat till bön. Lyssna inte till de, som påstår, att det är förbjudet. 

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً
[Innallaaha wa malaa´ikataho josalloona ^alan Nabijj jaa ajjohal ladhina aamano sallo ^alajhi wa sallimo tasliimaa]

Sorat Al-Ahzab, vers 56 betyder: ”Allah upphöjer rangen för profeten Mohammad, och änglarna gör vädjan för honom, genom att be Allah höja profetens rang. Ni rättroende, be Allah om att höja hans rang och om att beskydda hans nation mot det som han fruktar för den.

As-Salam för profeten är att be Allah om att beskydda hans nation mot det som han fruktar för den. Moslim berättade att profeten sade: ”Om du hör den, som kallar till bön, så upprepa vad han säger och utför då vädjan till mig.” I en annan uttalelse berättad av Al-Hafidh As-Sakhawijj sade profeten: ”Låt den, som nämner mig göra vädjan för mig.

Fråga 40:
Vad är hädelse (riddah), och i hur många kategorier är den klassificerad?

Svar: Hädelse gör så att man går ut ur islam. Den är uppdelad i tre olika kategorier, hädelse genom uttalanden, såsom att förbanna Allah, vare sig man gör det i vrede eller på ett skämtfullt sätt. 
Hädelse genom handlingar, såsom att medvetet kasta Koranen i soporna eller genom att medvetet ställa sig på Koranen. Hädelse genom felaktig tro, såsom att tro att Allah är en lekamen eller en ande, eller att Han sätter sig på tronen eller uppehåller Sig i himlen eller upptar en bestämd plats eller alla platser.


وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ
[Wa laqad qaalo kalimatal kofri wa kafaro ba^da Islaamihim]

Sorat At-Tawbah, vers 74 betyder: ”Men sannerligen sade de blasfemiska uttryck och begick därmed vantro efter att ha antagit den rätta tron.

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
[Laa tasjodo lish shamsi wa laa lilqamar]

Sorat Fossilat, vers 37 betyder: ”Knäböj varken till solen eller till månen.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
[Innamal mo´minoonal ladhina aamano billaahi wa rasoolihi thomma lam jartaabo]

Sorat Al-Hojorat, vers 15 betyder: ”Sannerligen är de rättroende de som tror på Allah och Hans sändebud utan att ha tvivla.
« Last Edit: 03, 19 by IslamSweden »