Author Topic: Muslimernas tro (del 1 av 3)  (Read 2692 times)

IslamSweden

  • Moderator
  • phpBB Alsunna Pioneer
  • *****
  • Posts: 129
  • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
    • Email
Muslimernas tro (del 1 av 3)
« on: 04, 17 »
Fråga 1:
Vilken är den förpliktigade personliga kunskapen om Islam?   

Svar: Den personliga obligatoriska kunskapen om islam är en nödvändig del av islams kunskap som varje ansvarig muslim måste lära sig. det är syndfullt att inte införskaffa sig den. Den kunskapen som man måste lära sig om är den korrekta tron om Allah, Hans änglar, Hans böcker, Hans sändebud, domedagen, ödet m.m. I den obligatoriska kunskapen ingår även rengöringen, bönerna, fastan, allmosan (zakat) för den, som det är en plikt för, pilgrimsresan för den som mäktar det samt hjärtats, händernas och ögats synder m.m. 

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
[Qol hal jastawil ladhiina ja^lamoona wal ladhiina laa ja^lamoon]

Sorat az-Zomar, vers 9 betyder: ”Säg: De kunniga likställs inte med de okunniga.

Al-Bajhaqij berättade att profeten Mohammad, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Det är en plikt för varje muslim att söka efter islams kunskap.

Fråga 2:
Vad är visdomen bakom skapelsen av människor och jinn?

Svar: Allah skapade människor och jinn för att beordra dem att tillbe Honom.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
[Wa maa khalaqtol jinna wal insa illa lija^bodoon]

Sorat Adh-Dhaarija, vers 56 betyder: ”Allah har skapat jinn och människorna för att dem endast ska tillbe Gud.” Al-Bokharijj och Moslim berättade att Profeten, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Allahs största rätt från sina skapelser, är att de endast ska tillbe Honom och inte associera en partner till Honom.” 

Fråga 3:
När är tillbedjan (^Ibadah) accepterad?

Svar: Gud godtar bara tillbedjan från de troende. De troende tror på Guds existens och sammanliknar inte honom med Hans skapelser. 

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
[Lajsa kamithlihi shaj`]

Sorat ash-Shora, vers 11, betyder: ”Inget är Honom likt.

Abol-Qasim Al-Ansarij berättade att profeten, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Försök inte föreställa er Guds Ego (dhat).” Al-Imam Al-Ghazalijj sade: ”Tillbedjelsen är ogiltig om man inte har den korrekta kunskapen och tron på den som förtjänar att bli dyrkad (Gud).

Fråga 4:
Varför skickade Allah sändebud?

Svar: Allah skickade sändebud för att lära människor om det, som de har nytta av i såväl religiösa som världsliga saker samt för att kalla dem till att tillbe endast Allah och att inte tillskriva Honom någon partner.

فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
[Fa ba^athallahon nabijjina mobash-shiriina wa mondhirin]

Sorat Al-Baqarah, vers 213 betyder: ”Allah sände sändebuden med goda varsel och som varnare.

Al-Bokharij berättade, att profeten, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Det bästa jag och profeterna för mig har sagt er: Ingen är Gud förutom Allah.

Fråga 5:
Vad betyder At-Tawhid?

Svar: Imam Al-Jonayd sade: ”Tawhid är att fastslå skillnaden mellan Den Evige och det tillblivna.”
Allah har existerat i all evighet. Hans existens är utan en början medan skapelsernas existens har en början.


لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
[Lajsa kamithlihi shaj´]
Sorat ash-Shora, vers 11 betyder: ”Inget är Honom lik.

Al-Bokharij berättade: ”Profeten blev frågad om vilken av handlingarna, som var den bästa. Då svarade han: Tron på Allah och Hans sändebud.

Fråga 6:
Redogör för Allahs existens.

Svar: Allah existerar. Det finns inget tvivel om Hans Existens. Han existerar utan att vara tillskriven form, mängd, skepnad, gränser, belägenhet eller riktning. Han liknar inte någon eller något av Sina skapelser, och inget liknar Honom.

أَفِي اللّهِ شَكٌّ
[Afillaahi shak]

Sorat Ibrahim, vers 10 betyder: ”Det råder inget tvivel om Allahs existens.

Al-Bokharij och andra berättade, att profeten, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Allah existerade i all evighet och inget annat existerade tillsammans med honom.

Fråga 7:
Vad är betydelsen av Allahs uttalande i Sorat al-Hadid, vers 4:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ
[Wa howa ma^akom ajnamaa kontom]

Svar: Det betyder, att Allahs kunskap omfattar allt. Detta är tillkännagivet av Sofjan ath-Thawrijj, Ash-Shafi^ijj, Ahmad, Malik och andra. Det strider mot Ahl as-Sonnah tro och hädelse att tro att denna vers betyder, att Gud fysiskt är med oss, var än vi befinner oss.

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً
[Wa annallaaha qad ahaata bi kolli shaj´in ^ilmaa]

Sorat At-Talaq, vers 12 betyder: ”Allah har kunskap om allt.

Al-Bokharijj berättade att profeten, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Ansträng er inte, för ni ber varken till en döv eller okunnig. Ni ber till den allhörande, som inget kan vara dolt för.

Fråga 8:
Vilken är den allra största synden?

Svar: Den allra största synden är vantro, härunder är shirk, vilket är att tillbe någon annan än Allah. I Sorat Loqman, vers 13 informerade Allah om Loqmans råd till sin son.

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
[jaa bonajja laa toshrik billaahi innash shirka ladholmon ^adhim]

Sorat Loqman, vers 13 betyder: ”Åh min son! Associera ingen partner till Gud, för shirk är en extrem orätt.

Al-Bokharijj och andra berättade att profeten, må Allah upphöja hans rang, blev frågad: ”Vad är den allra största synden?” Han sade: Att tillskriva en rival eller en like till Allah. Han som skapade dig.

Fråga 9:
Vad betyder tillbedjan (Al-^Ibadah)?

Svar: Tillbedjan är den yttersta formen av underkastelse, hängivenhet och ödmjukhet, som har tillkännagivits av Al-Hafidh As-Sobkij.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
[Laa ilaaha illa ana fa^bodoon]

Sorat Al-Anbijaa´, vers 25 betyder: ”Det finns ingen annan gudom än Mig (Allah), så tillbedj Mig allena.” Al-Bokharijj och Moslem berättade att profeten sade: ”Den största rätt som Allah har av sina slavar är att de enbart tillber honom utan att associera en partner till Honom.

Fråga 10:
Kan uttrycket do^a´ definieras som dyrkan?

Svar: Ja, ordet do^a´ har många betydelser på det arabiska språket, häribland att dyrka och att underkasta sig. Dyrka betyder den yttersta gränsen av underkastelse och ödmjukhet, vilken enbart ska utföras till Allah.   

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً
[Qol innama ad^oo rabbi wa laa oshriko bihi ahada]

Sorat Al-jinn, vers 20 betyder: ”Säg, jag påkallar min Herre och jag likställer ingen med Honom.” Här betyder do^a´ att dyrka.

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً
[Falaa tad^oo ma^allahi ahada]

Sorat Al-jinn, vers 18 betyder: ”Dyrka inte någon annan än Allah, när du gör din do^a`.” Al-Bokharijj berättade att profeten Mohammad, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Do^a´ är dyrkan.

Fråga 11:
Har uttrycket do^a´ andra betydelser än att dyrka?

Svar: Ja, det kan betyda att anropa.

لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً
[Laa tadj^aloo do^aar rasooli bajnakom kado^aa´i ba^dikom ba^da]

Sorat an-Nor, vers 63 betyder: ”Kalla inte på profeten på det sätt som ni inbördes kallar på varandra.

Fråga 12:
Vad är domen för att anropa en profet eller en rättfärdig muslim, även i deras frånvaro eller att fråga dem om någonting som anses vara utöver det vanliga?

Svar: Det är tillåtet, om man enbart frågar någon om något betyder att man inte dyrkar någon annan än Allah. Likaså är det tillåtet att säga: ”Åh, Allahs sändebud”, vilket inte betyder att man tillskriver en partner till Allah.

Al-Bajhaqijj och andra stadsfäste, att Bilal Ibn al-Harith kom till profetens grav under ramadans månad i torkans år och under ^Omars era och sade: ”Åh, Allahs sändebud, be Allah om att skänka din nation regn, för den håller på att gå under.” Varken ^Omar eller någon annan tillbakavisade hans praxis, utan istället rosade de den. 

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً
[Wa law annahom idh dhalamoo anfosahom jaa´oka fastagh-farollaaha was-taghfara lahomor rasoolo la wajadollaaha tawwabar rahiima]

Sorat An-Nisaa´, vers 64 betyder: ”Om de bara, gör orätt mot sig själv och kommer till dig och ber Allah om förlåtelse och sändebudet ber Allah att han ska förlåta dem så kommer de att få Allahs förlåtelse och nåd.

Det har också blivit stadsfäst i den uttalelse, som är berättat av Al-Bokharijj i hans bok Al-Adab Al-Mofrad samt av andra lärda, att Ibn ^Omars ben blev lamt och vid sin kallelse på hjälp sade han: ”Åh, Mohammad”, och då blev han frisk med detsamma.

Fråga 13:
Redogör för betydelsen av de två begreppen Istighathah (nödrop) och Isti^anah (vädjan om hjälp).

Svar: Istighathah är att anropa om hjälp vid faror. Isti^anah har samma betydelse, men är bredare och mer omfattande.

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ
[Wasta^ino bis sabri was salat]
Sorat Al-Baqarah, vers 45 betyder: ”Sök hjälp (Ista^ino) genom tålamod och vädjan.

Al-Bokharijj berättade att Allahs sändebud sade: ”På domedagen kommer solen att närma sig människornas huvuden, och under denna fas kallar de Adam om hjälp (Istaghatho bi Adam)” (berättat av). Denna uttalelse levererar ett klart bevis på, att det är tillåtet att anropa andra än Allah om hjälp, förutsatt att man tror på, att ingen annan än Allah är skapar nytta och avlägsnar skada.

Fråga 14:
Gör en redogörelse för Tawassol (att be Allah om något genom någon) genom profeterna.

Svar: Det är enighet bland muslimska lärda om, att det är tillåtet att be Allah om något genom profeterna. At-Tawassol är att be Allah om att skänka en gagn eller fjärma skada genom att nämna en profet eller en rättskaffens muslim till ära för den man nämner och med en fast tro på att ingen annan än Allah mäktar att bringa nytta och avlägsna skada.

وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ
[Wabtagho ilajhil wasilah]

Sorat Al-Ma´idah, vers 35 betyder: ”Sök lydnad till Gud.

I uttalandet som är berättat av at-Tabaranijj och klassificeras vara autentisk, lärde profeten den blinde mannen att be Allah om hjälp genom sig själv (profeten). Den blinde mannen gjorde detta i profetens frånvaro och Allah skänkte honom hans syn tillbaka.

Fråga 15:
Redogör för at-Tawassol genom de rättfärdiga muslimerna.

Svar: Det är tillåtet att be till Allah om något genom de rättfärdiga muslimerna. Ingen av människorna som befinner sig på den rätta vägen, från Salaf eller Khalaf, avvek från detta. Salaf är muslimer levde under de första 300 åren efter profetens emigration. Khalaf är muslimer, som levde efter de första 300 åren efter emigrationen.

Al-Bokharijj berättade, att i Torkans år under ^Omars Kalifat, så bad ^Omar till Allah om regn via Al-^Abbas. Han sade: ”Åh Allah, vi ber dig genom vår profets farbror.

Fråga 16:
Förklara betydelsen av slavinnans uttalande (Hadithol-Jarijah).

Svar: Denna uttalelse är klassificerad som inte hållbar (modtarib). Det betyder att den berättades på ett flertal varierade sätt. De lärda inom hadith dömde detta uttalande vara autentisk. De tolkade inte uttalandet, att Allah skulle uppehålla sig i himlen.

I en hadith förklarad av An-Nawawijj sade att frågan ”ajnallah?” är en fråga om Guds status och inte en fråga om Guds lokalisation.  Allah är inte bunden till någon plats ”ajna” i sin litterära mening är en fråga om lokalisation. Enligt det arabiska språket kan det också betyda status. Frågan betyder: ”Hur mycket glorifierar du Allah?” Slavinnans svar var ”fis-sama” vilket bekräftar att hennes tro på att Gud har en hög status. Det antyder inte till att begränsa Allah till en plats. Det är inte tillåtet att tro att profeten frågade henne om Guds lokalisation. Det är inte heller tillåtet att tro att hon menade att Allah uppehåller sig i himlen.

I boken Ar-Risalah Al-Qoshajrijjah av Abol Qasim Al-Qoshajrij sade ^Alij: ”Frågan ”var” får inte användas om Den som skapade platserna.” Abo Hanifah sade i sin bok Al-Fiqh Al-Absat: ”Allah har existerat i all evighet före Han skapade platser. Han existerade och ingen plats eller skapelse existerade. Han har skapat allting.” 

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
[Lajsa kamithlihi shaj´]

Sorat ash-Shora, vers 11 betyder: ”Ingen är Honom lik.

I en hadith relaterad till Al-Bokharijj berättade profeten: ”Allah har existerat i all evighet och inget annat har existerat i all evighet.” 

Fråga 17:
Ge bevis på att den som förbannar Allah, begår vantro.

Svar: Al-Qadi ^Ijad berättade att de muslimska lärda var eniga om, att den, som förbannar Allah, begår vantro, även om denne var arg, skojade eller inte tycke om uttalandet. 

لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  (65) وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ  (66) وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
[Wa la´in sa´altahom la jaqoolonna innamaa kunna nakhoodo wa nal^abo qol abillaahi wa aajatihi wa rasoolihi kontom tastahzi´oon laa ta^tadhiro qad kafartom ba^da iimanikom]

Sorat At-Tawbah, vers 65-66 betyder: ”Om du frågar dem; (de som begick vantro), kommer de nog säga: ”Vi pladdrar och skojar.” Säg till dem: ”Gör ni narr av Allah, Hans verser eller Hans sändebud? Framför inte några ursäkter, för ni har begått vantro efter att ha antagit den rätta tron.

At-Tirmidhij berättade att Allahs sändebud, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Man kan säga ett uttryck, som man inte anser vara skadligt, men som likväl kommer orsaka ens fall 70 år ner i helvetet.” Detta djup är botten av helvetet, som enbart de vantrogna kommer att nå.

Fråga 18:
Ge bevis för att det är tillåtet för kvinnor och män att besöka gravplatserna.

Svar: Al-Bajhaqijj berättade att Profeten, må Allah upphöja hans rang, sade: ”Besök gravplatserna, så de påminner er om det nästkommande livet.

Fråga 19:
Hur träder man in i islam?

Svar: Man blir muslim genom att säga de två trosbekännelserna med avsikten om att träda in i islam. De två trosbekännelserna lyder: ”Jag bevittnar om att det inte finns någon annan gudom än Allah och jag bevittnar att Mohammad är Allahs sändebud.” Man blir inte muslim genom att be Allah om förlåtelse.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
[Fa qoltos taghfiro rabbakom]

Sorat Noh, vers 10 betyder: ”Jag (Noah) beordrade dig att söka en giltig förlåtelse från din Herre.” Det betyder att profeten Noah beordrade sitt folk att ångra sig genom att ta islam till sig, vilket innebär att tro på Allah som sin Herre och på Noah som Guds profet för att kunna bli förlåtna.

Profeten Mohammad sade: ”Jag har blivit beordrad till att bekämpa människorna, till dess att dem bevittnar, att det inte finns någon annan gudom än Allah och att jag är Allahs sändebud.

Fråga 20:
Redogör för domen relaterad till att rosa profeten.

Svar: Det råder enighet bland muslimska lärda om, att det är tillåtet att lovprisa profeten.

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ
[Wa innaka la ^ala kholoqin ^adhiim]

Sorat al-Qalam, vers 4 betyder: ”Sannerligen besitter du en mäktig och ädel moral.

فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
[Fal ladhiina aamanoo bihi wa ^azzarooho wa nasarooh wat taba^on nooral ladhi onzila ma^ah olaa´ika homol moflihoon]

Sorat al-A^raf, vers 157 betyder: ”De, som rosar profeten, ärar honom, stöttar honom och följer det ljus som han kom med, kommer sannerligen att lyckas.

En hadith berättad av at-Tabaranijj betyder: ”Några kvinnor rosade profeten, må Allah upphöja hans rang, i hans närvaro genom att säga: Det är underbart att var granne med Mohammad.

Det har också blivit stadfäst, att många av ledsagarna har rosat profeten, häribland Hassan Ibn Thabit och andra. Profeten, avvisade inte deras handling, tvärtemot samtyckte han till den.
« Last Edit: 03, 27 by IslamSweden »