Author Topic: Islamsk Kunskap är Porten till Framgång  (Read 3797 times)

IslamSweden

 • Moderator
 • phpBB Alsunna Pioneer
 • *****
 • Posts: 129
 • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
  • Email
Sorat al-Mojadalah, Ayah 11:
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
vilket betyder: [Allah höjer rangen till dem bland er som tror och dem som blev beviljat kunskapen.]

Sorat az-Zomar, Ayah 9:
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
vilket betyder: [Dem som vet är inte det samma som dem som inte vet.]

Sorat Fatir, Ayah 28:
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء
vilket betyder: [De sanna religiösa vällärda fruktar Allah mest.]

Profeten, som är den bästa av alla skapelser, i hans hadith berättat av at-Tirmidhiyy, sade:
فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم
vilket betyder: «De vällärdas rang jämfört till det av dyrkarna är som min rang till det lägsta av er».

Skillnaden i merit mellan Profeten sallallaho ^alajhi wa sallam och den lägsta Muslim är extremt stor. På samma sätt är skillnaden mellan de sant vällärda och den sanna dyrkaren, dvs, de vällärda som uppfyllt villkoren av att vara en vällärd och dyrkaren som uppfyllt villkoren och nödvändiga av dyrkan.

Imam ^Alijj Ibn Abi Talib, den fjärde kalifen, sade: «Kunskap är bättre än pengar, därför kunskap skyddar dig medan du skyddar pengarna.»

Kunskap styr över saker, medan pengar styrs över. Pengar minskas medan du spenderar dem, medan kunskapen spenderas genom att lära det till andra ökar din belöning.
Inom Islam, ämnet av kunskap hålls högt. Denna kunskap är inte någon kunskap i sig men kunskapen av Religionen Islam. Sorat Mohammad, Ayah 19:
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
vilket betyder: [Å Mohammad, var stadig i att veta att ingen är Gud förutom Allah.]

I hadith berättad av al-Bajhaqijj, Allahs Sändebud sade:
طلبُ العِلمِ فريضةٌ على كل مسلمٍ
vilket betyder «Söka kunskapen av Religionen är obligatoriskt för varje Muslim (oavsett man eller kvinna).»

Formuleringen av denna hadith termen «varje» (koll) från vilken de vällärda tydligt förstod «den personliga obligatoriska läran av religionen» och inte alla sorters av kunskap.

Hade varje sort av kunskap varit obligatoriskt för varje man och varje kvinna, skulle det vara svårigheter utöver ens förmåga och Allah beordrar inte någon med vad en inte kan bära.

Imam Abol-Hasan al-Ash^ariyy sade: «Den första plikten för slaven är att lära sig om Allah, Hans Sändebud och Hans Religion.» Profeten sallallaho ^alajhi wa sallam, i hadith berättad av al-Bokhariyy, sade:
مَنْ يُرِدِ الله به خيرًا يُفَقّهْهُ في الدين
vilket betyder: «Den som Allah velat godhet för gör honom kunnig i Religionen.» Det är också förstått från denna hadith att den som Allah inte velat för honom att vara tillräckligt kunnig i Religionen, sen Allah inte ville en god status för honom.

Det är tydligt från vad som har blivit fastställd så långt, att kunskapen vi syftar till är den Religiösa kunskapen av islam. Denna kunskap av Religionen medför många aspekter och många ämnen bland vilka är kunskapen av Tawhid och kunskapen av Religionens regler. Kunskapen av Tawhid medför att veta om Allah och Hans Sändebud och det är den bästa av all kunskap i Islam. De vällärda gång på gång betonade de tydliga bevisen från Koranen, Hadith och lärdas samstämmighet bevisar kunskapen av Tawhid är rankad högst bland all kunskap. Det är så, därför det har att göra med att veta om Allah och om Hans Sändebud. Detta medför att veta vad som passar Allah och vad som är omöjligt att vara bland Hans attribut och vad som passar sändebuden och vad som är omöjligt att vara bland deras attribut. Abo Hanifah sade: «Tawhid är den «Stora kunskap (al-Fiqhol-Akbar).» Imam ash-Shafi^ijj sade: «Jag bemästrade kunskapen av Tawhid före bemästrade kunskapen om Religionens regler.»

Denna kunskap av Tawhid är av två kategorier. Den första kategorin är vad som är obligatoriskt för varje ansvarig person. Den ansvarige personen är förpliktad att veta denna kunskap; denna kategori är klassificerade bland den personliga obligatoriska kunskapen. Exempel av denna kunskap omfattar tron på Allah och tron på Hans änglar, Hans böcker, Hans Sändebud, Domedagen, ödet och liknande.

Den ansvariga personen är den som är myndig, vid sina sinnes fulla bruk och har hört Trosbekännelsen på ett språk man förstår.

Den andra kategorin av denna kunskap av Tawhid är det som är obligatoriskt för några Muslimer att behärska, men inte alla Muslimer.

Denna plikt är klassificerad som en gemensam plikt, sedan om någon av Muslimerna har den kunskap, att införskaffa den är inte längre än plikt för resten av samhället. Exempel på denna kategori är för en att lära bevisen av principerna av tron från Koranen, Hadith och intellekt för att möjliggöra att motbevisa påståenden från islams fiender, som kommunisterna och innovatörer av missledelse. Också, bland de gemensamma skyldigheterna är att några Muslimer måste förvärva de vetenskaper som Muslimer behöver, såsom medicin, teknik, jordbruk och liknande. Om tillräckligt många Muslimer lär sig denna vetenskap så att dem tillgodose behovet av gemenskapen, det är inte längre obligatoriskt för dem andra.

Den första kategorin av kunskapen Tawhid, den personliga plikten, har två underavdelningar. Den första underavdelningen medför att veta korrekt om Allah och Hans Sändebud och tro på det utom tvivel. Om man inte vet och tror detta, man kommer inte att vara Muslim och den som dör som sådan kommer inte undan den eviga tortyren från Helvetet.

Har tillfredsställt detta och har uttalat Trosbekännelsen minst en gång i ens livstid, men misslyckas med att få andra väsentligheter i tron och att fullfölja andra plikter, såsom att fasta och be och den samma, man blir en syndfull Muslim, förutsatt att man inte förnekar plikten av fasta, bön och liknande. Den andra underavdelningen medför lära sig de tretton av Allahs attribut som är obligatoriska för varje ansvarig person att veta och att lära profeternas attribut och tro på vad dem lärde ut gällande Allahs änglar, Allahs Böcker, Allahs Sändebud, Domedagen, ödet, oavsett gott eller ont – Paradiset och liknande.

När det gäller religionens regler, del av denna kunskap är en personlig plikt. Muslimen som är ansvarig är förpliktad att lära sig angelägenheter om rening, bönens regler, fastans regler och regler för andra plikter som gäller för honom, omfattar Zakah, Välfärd, handel, kroppens synder och liknande.

Lära sig den Obligatoriska Kunskapen av Religionen gör så man kan skilja mellan vad som är lagligt (halal) och vad som är olagligt (haram), vad som är giltigt och vad som är ogiltigt, vad som är accepterat och vad som är oacceptabelt, därtill vad som är indelat under Religionen som gott eller ont.

Förneka dessa allmänt kända plikter gör personen till en icke-Muslim. De vällärda inom islam har talat tydligt om detta krav.

I kapitlet benämner «Kunskap Före Tala eller Begår Handling» Imam al-Bokhariyy fastställde:
«Om man förvärvar den Obligatoriska kunskapen av Religionen, man erhåller förmågan att skilja mellan vad som är lagligt och vad som är olagligt, vad som är acceptabelt och var som inte är acceptabelt och vad som är gott och vad som är ont.»

Sorat at-Tahrim, Ayah 6:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
vilket betyder: [Å troende, skydda er själva och era familjer från Helvetet vilket är fyllda av människor och stenar.]

Imam ^Ata’ Ibn Abi Rabah som var bland efterföljare till följeslagarna, tolkade den versen från Koranen. Han sade: «Man skyddar sig själv och sin familj från Helvetets tortyr genom att lära sig hur man ber, fastar, säljer, gifter sig och skiljer sig.»   
 
Sorat adh-Dharijat, Ayah 56:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ
Vilket betyder: [Jag skapade jinn och människorna för att beordra dem med dyrkan.]

Vi har blivit skapade för att bli beordrade att dyrka Allah. Dyrka Allah kräver kunskap. För en att ha en giltig dyrkan, först måste man ha den korrekta tron på Allah. Imam al-Ghazalijj sade: «Dyrkan är endast giltig efter korrekt kunskap om Allah»

Om man lär sig den kunskapen av religionen, man kommer att veta hur man utför dyrkan; man kommer att veta vad som är lagligt och vad som är olagligt och vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Genom att utföra denna kunskap i enlighet, man tjänar belöningen på Domedagen. Denna kunskap är inte begränsad till särskilda grupper av människor.

Alla människor är i behov av denna kunskap för att utföra deras uppgift i enlighet med Allahs regler. Detta omfattar föräldrar, lärare, snickare, doktorer, ingenjörer och andra.

Förvärvar denna kunskap är väldigt viktigt och innebär vissa grundläggande kriterier. Bland kriterierna för att förvärva kunskapen är att vara uppriktig till Allah i ens strävan. Att förvärva kunskapen för att visa sig eller för att bli igenkänd av folk som kunnig eller för andra världsliga intressen gör en syndig och en förlorare. Den som sant vill förvärva kunskapen behöver gör det i uppriktighet till Allah eftersom det är uppenbart i följande hadith av Profeten som var berättat av al-Hakim:
الرجلُ يبتغِى الأجرَ والذكرَ ما لهُ ؟
ثم قال:  .(ثلاثا) «لا شىء لهُ:   قال رسولُ الله
.إن الله لا يقبلُ من العملِ إلا ما كان خالصّا له وابتُغى به وجهُهُ»
vilket betyder: «En gång en man kom till Profeten och frågade honom om den som gör en gärning som önskar sig en belöning från Allah och hoppas att bli igenkänd av folket.»

Profeten sallallaho ^alajhi wa sallam svarade, «Man har ingen belöning för den gärningen.»

Frågan var ställd tre gånger och tre gånger Profeten sallallaho ^alajhi wa sallam gav samma svar. Sen Profeten sallallaho ^alajhi wa salam sade: «Allah accepterar inte gärningarna såvida dem är gjorda i uppriktighet till Honom.» När man gör det goda man måste söka belöningen endast från Allah.

Andra kriterier för att förvärva kunskapen är för en att ta emot den från kunniga människor och inte bara av att läsa böcker. Islams lärda, som al-Khatib al-Baghdadijj, tydligt fastställde: «Kunskapen tas från de lärdas munnar och inte från böckernas sidor.» Anledningarna är tydliga: man kan inte fråga en bok om en otydlighet och få ett förtydligande.

Även en lärd kan ha ett skrivfel och skriva i hans bok ett osant påstående som inte hade för avsikt att skriva; några av de lärdas skrift undkom inte förvrängningen av innovatörerna av missledelse som planterade fel i dem.

Om man studerar med en kvalificerad lärare, läraren drar ens uppmärksamhet till en sådan sak. Som berättat av at-Tirmidhiyy, Profeten sallallaho ^alajhi wa sallam sade:
مَنْ سلكَ طريقًا يلتمسُ فيه علمًا سسَهَّلَ الله له طريقًا إلى الجنةِ 
vilket betyder: «Allah underrättar vägen till Paradiset för den som följer en väg «söker kunskapen av Religionen.»

Annat kriterium för att förvärva kunskapen är att varken vara blyg eller arrogant i att förvärva den kunskapen. Imam MoJahid, som var en anhängare av följeslagarna (Tabi^on), sade: «Den som är blyg eller arrogant får inte kunskapen.»

Den som vill förvärva kunskapen och nå fram till sanningen i en sak skall varken vara blyg i att förvärva kunskapen eller arrogant. Man måste förvärva kunskapen i syfte att vinna fördelar, oavsett ålder eller social status.

I att prisa kvinnorna av Ansar, ^A’isha sade:
نغم النساءُ نساءُ الأنصارِ، لم يمنغهُنَّ الحياءُ أن يتفقَّهْنَ في الدينِ
vilket betyder: «Prisade är kvinnorna av Ansar, deras blyghet stoppade inte dem från att förvärva kunskapen av Religionen.»

Också bland kriterierna för att förvärva kunskapen är att ta den kunskap från någon som har den kunskap, därför han som inte har den kunskapen kan inte ge den. Där till detta, den personen måste vara pålitlig. Kunskapen är förvärvad från någon som är kunnig och pålitlig.
I vad som var berättat av Imam Moslim, Imam Ibn Sirin sade:
إن هذا العلمَ دينٌ فانظُروا عَمَّنْ تأخذونَ دينَكُم 
vilket betyder: «Denna kunskap är religion, så observera från vem du tar din religion.»

Ansar är folket av Medina som stödde Profeten; dem som mottog Profeten i Medina när han emigrerade där.

Man ska stanna upp för ett tag och påminna sig själv av mycket enklare saker. Om man söker ett särskilt universitet, man skulle spendera en stor del tid undersöka och kolla de olika platserna av universitet för att avgöra vilket som var bättre. Om man behövde en behandling från en doktor, man skulle vanligtvis leta efter en igenkänd specialist.

Om man ville ha ett hus byggt, man skulle leta efter den bäst kvalificerade inom det området. Absolut, kunskapen av Religionen är av en mycket högre prioritet och man behöver kontrollera personen från vem man tar kunskapen.

Dem som söker kunskapen utövar ansträngningar i att förvärva den kunskapen. Vid översynen av biografier till de stora lärda inom Islam, man kommer att hitta att dem reste i stor utsträckning och täckte långa avstånd vid en tid när inga flygplan, bilar, eller lyxfartyg existerade. Dem brukade rida kamel i månader att korsa öknen för att få svar på ett enda fall, eller att få ett kapitel av kunskap från en trovärdig och kunniga lärare. Ibn Rislan sade:
مَنْ لم يجِدْ مُعلّمًا فليرحلِ
vilket betyder: «Om man inte hittar en lärare där man bor, sedan låta en gå till var man kan hitta en trovärdig, kunnig lärare.»

Bland kriterierna för att förvärva kunskapen är för studenten att observera det passande sättet med deras lärare. Detta är en del av att förvärva kunskapen och det har många hemligheter. Det är varför en person som Imam ash-Shafi^ijj vände sidorna av hans bok så mjukt i hans närvaro av hans lärare, Imam Malik. Att förvärva kunskapen utan att störa lärarna, ^Abdollah Ibn ^Abbas, en familjemedlem till Profeten sallallaho ^alajhi wa sallam brukade vänta utan att knacka på dörren till andra Följeslagare, till den Följeslagare kom ut.

Också bland detta kriterium är för den lärda personen att utföra den kunskap och utföra enligt det. Al-Jonajd al-Baghdadijj sade en bit av poesi på Arabiska som betyder: «Det är en stor kränkning att ha en lärd som inte utför sin kunskap och begår enorma synder istället. Värre än det, är en person som drunknar i okunnighet som låtsas vara en from person.»

Den som förvärvar kunskapen, som uppfyller kriterierna för att förvärva det oftast blir uppriktigt mer ödmjuk. Denna ödmjukhet är ett tecken på kunskap; där är i hjärtat och det framträder på utsidan. Ändå, den ödmjukheten av hjärtat medför mer än att prata milt eller sänka en blick i ett blygt sätt. Några bedragare pratar milt och sänker sina blickar på ett blygt sätt, ändå deras hjärtan är som sten. Ju mer kunniga de är, desto mer medveten blir man av Skaparens Höghet och litenhet av sig själv och de mer medvetna om att man förvärvat endast kunskapen som Allah möjliggjort för en att förvärva.

Imam Ahmad ar-Rifa^ijj, må Allah höja hans rank, ibland hade 100000 människor i sin samling som, med Allahs vilja, kunde höra hans lektion utan hjälp av ljudutrustning. Utav ödmjukhet, han brukade säga om sig själv: «Jag är ingen»

Imam ^Alijj sade: «Folkets kunskap är av tre kategorier: första, en lärd som utför sin kunskap, den som har observerat kriterierna för att förvärva kunskapen och genomföra det. Den andra är personen som lär sig och är på vägen till framgång, han är den som lär sig följa en korrekt metodik, genomför reglerna och observerar kriterierna. Den tredje typen av person är den som inte har kunskapen; den som inte söker att förvärva kunskapen på korrekt sätt, men hellre följer vilken talare som helst som säger något utav okunnighet.»

Den tredje typen springer vilt och är i stor fara. Vi ser mycket folk som står på talarstolar och föreläser massor av folk, medan dem själva är okunniga. Dem själv är vilseledda och dem leder andra vilse. Det är av djup oro och vi behöver vara väldigt försiktiga.

Botemedlet för plågorna som många av våra samhällen står inför beror på omfattningen av vår lydnad till Allah i att tillämpa reglerna av religionen. Den som lär sig Religionen och genomför det uppfyller de metoder och kriterier som diskuterats ovan är fromma och uppriktiga. Om en sådan person vill gifta sig, han uppför sitt giftermål på ett giltigt sätt. Han observerar vad som är lagligt och olagligt i äktenskapet; han fullföljer sina plikter och han fruktar Allah. Eftersom, han vet hur man har ett giltigt äktenskapskontrakt, hans barn kommer inte bli ett resultat av äktenskapsbrott.

Han äter och dricker vad som är lagligt, klär sig i vad som är lagligt och bor på ett lagligt ställe, därför han skiljer mellan vad som är lagligt och vad som är olagligt. Han varken tar någon annans plats med våld eller lura andra, därför han observerar andras rättigheter. Om han går ut för att köpa saker, han gör så på ett lagligt sätt, därför han har lärt sig hur man genomför affärer enligt Religionens regler.

Han utför gott uppförande som Profeten sallallahu ^alajhi wa sallam lärde. Denna person utför sin bön på ett giltigt sätt, därför han vet vad som gör Bönen acceptabel till Allah. Därtill, hans Fasta, Torr Rening, Välfärd, Rening och andra aspekter kommer att bli utförda på ett giltigt sätt.

Han gör allt det där med uppriktighet till Allah, därför han vet detta är en förutsättning för att tjäna belöningen, välsignelser och fördelarna i detta liv och i livet härefter.

När medlemmarna i samfundet uppnår dessa kvaliteter, relationerna som styr dem kommer att förbättra och samhället i stort kommer att öka. De rika personerna som är uppriktiga och lärda kommer att spendera på Allahs sätt ut av generositet och kärlek och söker belöningen från Allah. Också, den som är fattig, som andra fromma människor som är fattiga, kommer att vara tålmodiga och ha fullständig tillit till Allah. De skulle genomföra Profetens sallallaho ^alajhi wa sallam hadith:
لوأنكم تَوَكَّلْتُمْ على الله حَقَّ توكلِهِ الزقَكُمْ كما يرزقُ الطيرَ تَغْدُو خِماصًا وتَرجعُ بِطانًا
vilket betyder: «Om du förlitar dig på Allah fullständigt, då kommer Allah att stötta dig och förse för dig som Han förser för fåglarna. Fåglarna flyger iväg från sin bo på morgonen hungriga, ändå dem återvänder med full mage.»

Allah kommer att förse för den som är fattig och uppriktig och har en ordentlig tillit till Allah, precis som Han förser för fåglarna. Exempel på framgång i detta liv är att ha ett giltigt giftermål, köpa och sälja lagligt, vara kunnig och utför kunskapen och utföra Bönerna, Fastan och Pilgrimsfärden på ett giltigt sätt. Den som är kunnig kommer att bli vägled av sin kunskap till fromhet och uppriktighet.

Den som är from kommer att omfattas av Profetens sallallaho ^alajhi wa sallam Qodsijj hadith:
أعددتُ لعبادي الصَّاالحينَ ما لا عينٌ رأتْ و لا أذنٌ سمعتْ و لا خطرَ على قلبِ بشرٍ
vilket betyder: «Jag har förberett för Mina fromma slavar i Paradiset som inget öga har sett, inget öra har hört och ingen har tänkt på tidigare.»

Var angelägen att ansluta sig med de lärda, för Allahs Sändebud sade:
إن مَثَلَ العلماءِ فى الأرض كَمَثَلِ الجوم في السماء يُهتَدَى بها فى ظلمات البر و البحر
vilket betyder: «De lärda på jorden är som stjärnorna i himlen med vilken man är guidad genom mörkret av land och hav.»
« Last Edit: 04, 04 by IslamSweden »

IslamSweden

 • Moderator
 • phpBB Alsunna Pioneer
 • *****
 • Posts: 129
 • Dios es uno y Jesús es el profeta de Dios
  • Email
At-Tabaraniyy berättade Profetens sallallaho ^alajhi wa sallam uttalande,
لَموت قبيلةٍ أيسرُ من موتِ عالمٍ
vilket betyder: «Döden av en hel stam är lättare än döden av en lärd.»
Var varnad från dem okunniga människorna som Profeten sallallaho ^alajhi wa sallam pratade om i sin hadith berättad av at-Tirmidhiyy:
إنَّ الله لا يَقْبِضُ العلمَ ينتزعُهُ انتزاعًا من بين الناسِ، و لكن يقبِضُ العلمَ بقبضِ العلماءِ، حتى إّا لم يَبْقَ عالمٌ اتخذَ الناسُ رؤساءَ جُهالا فاستفتَوْهُمْ فَضَلُّوا وَأضَلُّوا
vilket betyder: «Allah tar inte bort kunskapen genom att beordra det att dra ut det från folkets hjärtan. Istället, Allah tar bort kunskapen genom att låta de lärda dö. När ingen lärd återstår, människor tar för dem själva okunniga ledare vilka dem frågar om religiösa svar. Dessa ledare kommer att svara dem med okunnighet, gör misstag och leder dem vilse.»